U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám : 137  - 2011 / Lelkészi Iktatókönyv


 

 

                  

 

 K E D V E S   T E S T V É R Ü N K!

 

 

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Füzesgyarmati Egyházközségének „Gyula és Környéke Szórványgyülekezete” folytatni kívánja az évekkel ezelőtt megkezdett konferenciák sorozatát. Szórványéletünk késztetett arra, hogy felmutassuk közel félévezredes vallási értékeinket itt az Anyaországban is. Ennek értelmében tisztelettel hívjuk és várjuk Önt szeretteivel, barátaival 2011. december 3-án, szombat délelőtt 11 órára a Gyula, Városház utca, 13. sz. alatti Mogyoróssy János Városi Könyvtár előadótermében tartandó IV. Unitárius Konferenciára. A Magyarországi Unitárius Egyház utolsó, 2011. február 16-án tartott Zsinatának határozata adta ennek a konferenciánknak a tartalmát, miszerint kimondtuk a gyászos trianoni diktátum által elszakított  egyházrész egyesítését az erdélyi anyaegyházzal, megteremtve a történelmi Magyar Unitárius Egyház egységét közel egy évszázados kényszerű különélés után.

 

Megnyitó:  Balázsi László, füzesgyarmati lelkész, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi

                   Egyházkerülete mb. püspöke-főjegyzője

 

Előadások :

                    Dr. Barabássy Sándor, a Magyarországi Egyházkerület főgondnokhelyettese :

                    „A történelmi Magyar Unitárius Egyház újraegyesítése”

                               

                                 Kászoni József, budapesti lelkész, főjegyzőhelyettes :

                   „A Magyar Unitárius Egyház jelenléte a Kárpát-medencében és külhoni kapcsolatai”

                  

                    Gyarmathy Zsolt, gimnáziumi tanár, a gyülekezet jegyzője :

                   „A Gyula és Környéke Szórványgyülekezet megszületése és múltja”

                  

                    Kispálné Romvári Etelka, a szórványgyülekezet gondnoka :

                   „A szórványgyülekezet újjászerveződése és élete a rendszerváltás után”

 

                    Válaszok, tájékoztatások a jelenlévők által feltett kérdésekre, érdeklődésekre.

 

                    A konferencia befejezéseként megemlékezünk József Dezső, az erdélyi firtosváraljai       

                    származású rajztanár, festőművész, a szórványgyülekezet háború utáni életben

                    tartója születésének 125. évfordulójáról.          

           

Záró gondolatok : Balázsi László lelkész

 

Egy élményt adó, a vallási-nemzeti összetartozást és egymás jobb megismerését

eredményező találkozás reményében maradunk

 

Füzesgyarmat-Gyula, 2011. november 14.

                                                                                  atyafiságos tisztelettel :

 

 

           

           Balázsi László                  Kispálné Romvári Etelka                Gyarmathy Zsolt     

                   lelkész - mb. püspök                 szórványgondnok                               jegyző