U N I T Á R I U S   E G Y H Á Z K Ö Z S É G   L E L K É S Z I   H I V A T A L A

5525 Füzesgyarmat, Széchenyi utca 77. szám

Tel. / Fax: +36-66-491-894        e-mail: unitegyhazfgy@fuzestv.hu;

Szám :46 - 2013 / Lelkészi Iktatókönyv


                                                          

„ A Z   I G A Z A K   E M L É K E Z E T E   Á L D O T T !”

 

 

K E D V E S   T E S T V É R Ü N K!

 

         A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség Hívei és Vezetősége tisztelettel hívja és várja Önt Szeretteivel együtt 2013. február 24-én, vasárnap délelőtt 11 órára, az Unitárius Templomban tartandó megemlékezésre, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. Az emlékezéshez illő versek, énekek fognak elhangzani hittanosok, ifjak és felnőttek, dalárdisták előadásában. Az Önkormányzat képviselője is emlékbeszédet fog mondani. Emlékezzünk azokra, akik „Hősnél többek, győztesek voltak! Győzelmüknek jele a H O L N A P!”

A több mint 100 millió áldozat emléke kötelez őszinte főhajtásra mindannyiunkat.

 

Füzesgyarmat, 2013. február 14.                    Tisztelettel, szeretettel hívja és várja híveivel:

 

                                                                                 

 Balázsi László unitárius lelkész

                                                                                                ny. mb. püspök