Beaver Meadow Market Place

Hungary
The Church was founded in 1876
Parsonage, Church, School was built 1906-1910
Az egyházközséget 1876-ban alapították.
A lelkészi lakás, templom és iskola 1906-1910 között épült.

Hungaryhhod3.jpg (22728 bytes)

Hungary
Entertainment and delicious food!!
Szórakozás és nagyon finom ételek!!

 

Hungary Hungary

A morning tour of the town included the Ethnological Museum and the Unitarian Cemetery. Unitarians weren't allowed to be buried in the other cemeteries in the city, so the cemetery was created.  The oldest headstone we could find: 1864-1912
A Néprajzi Múzeum és az unitárius temető megtekintése a délelőtti városnéző körútunk részét képezte. Az unitáriusok nem temetkezhettek a város más temetőibe, így jött létre ez a temető. A legrégibb sírkő, amit találtunk: 1864-1912.

Front of Museum watercoloured

Back to List of Cities