Kettős  70.  születésnap

 

 

A pestszentlőrinci unitárius egyházközség 2006. június 4-én, Pünkösd vasárnapján istentisztelettel és a templom történetét bemutató nagyszabású kiállítással ünnepelte a templom fennállásának 70. születésnapját. A megemlékezések kapcsán többször esett szó boldogult apósomról, Máthé Gézáról, aki annakidején a templomot tervezte.

 

A nagysikerű emléknapon támadt az ötletem, hogy mi lenne, ha férjem, dr. Máthé Árpád 70. születésnapját itt tartanánk a templom gyülekezeti termében „szűk” rokoni körben?

 

Szász Adrienne lelkész helyeslése és felajánlott segítsége révén sikerült az ötletet megvalósítani és 2006. nov.11-én az újabb 70. születésnapot megtartani. A Mát(h)é család (az Erdélyben maradt rokonok „h” nélkül írják a nevüket) hetven meghívottjából végül ötvenöten ünnepeltünk együtt. A lelkésznő meleghangú üdvözlő szavaiban utalt Máthé Géza érdemeire a templom tervezésében és az ökumené jegyében unitáriusok, evangélikusok és katolikusok együtt elimádkozott Miatyánkja és közös éneklés (Édes Jézus, légy vendégünk…) után kezdetét vette az ünnepi ebéd Elekes Berta finomságaival.

 

Nagy sikere volt sógorom, Máthé Csaba összeállításában a felmenők megsárgult fotóiból és a 2006. októberi „őseink nyomában” szervezett, tizenkét Mát(h)é unokatestvér erdélyi útjáról készült vetítésnek és CD-jének.

 

Giba Ferenc videofelvételt készített az összejövetelről és mindenben segített.

 

Hála és köszönet az egyházközségnek, hogy otthont adott nekünk, különösen pedig Szász Adriennek, aki kezdettől fogva támogatott és minden munkából kivette a részét. Elsősorban főleg a jó Istennek köszönjük, hogy megérhettük ezt a napot és hogy –érzésem szerint- végig velünk volt!

 

Kegyelmi ajándékként kaptuk és éltük meg ezt a napot.

 

 

                                                                                                          Dr. Máthé Árpádné

 

                              a Máthé házaspár: Árpád és Csilla