Események 2017-ben:

„Édes jó Istenem, hallgasd meg imámat,

Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat.

Áldó két kezedet tartsd mindig rajta!”

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket és szeretteiket minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, május 7-én Anyák napi ünnepi istentiszteletet tartunk, melyen a konfirmandus fiatalok adnak műsort.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Legközelebb káté óra május 7-én,  vasárnap 10. órakor lesz.

Az évi rendes egyházközségi közgyűlést 2017. május 14-én tartjuk, az istentisztelet után 12. órakor.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Budapest, 2017. május 4.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

"Szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket." (Jn 13,1)

Kedves Híveink! Szeretett Atyánkfiai!

Istentől áldott boldog, szép húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hívünknek, családtagjaikkal, szeretteikkel együtt!

Szeretettel hívjuk és várjuk Mindannyijukat húsvét vasárnap, a pestszentlőrinci templomba, április 16-án, vasárnap 11. órakor kezdődő istentiszteletünkre, melyen az Úrnak asztalát az Úrvacsora szent jegyeivel megterítjük és kérjük híveinket, hogy minél többen járuljanak Jézus asztalához.

Az egyházközség elöljárósága köszönetet mond Nagy Erzsébet testvérünknek és családjának az úrvacsorai adományért.

Folytatódik a konfirmációra való felkészítés. Kérem a szülőket, nagyszülőket, hogy a 13. életévüket betöltött gyermekeket írassák be a káté órára. Legközelebb káté óra április 23-án vasárnap 10. órakor lesz.

Templomunk a 3-as metró Kőbánya-Kispest végállomásától a 136E buszjárattal közelíthető meg (6. megálló Barta Lajos utca).

Az alábbiakban küldjük a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

Egyúttal megköszönjük az egyházközség vezetése nevében, híveink odaadó kitartását, támogatását, részvételét a szeretet közösségében. Reméljük, hogy az elkövetkezendő időben is erővel és lelkesedéssel építjük együtt a gyülekezeti életet!

Budapest, 2017. április 14.

Atyafiságos szeretettel és üdvözlettel:

Dr. Szent-Iványi Ilona lelkész és Giba Ferenc gondnok

 

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

„Áldott, aki jön az Úrnak nevében! Márk 11,9b

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, április 9-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor Virágvasárnapi ünnepi istentiszteletet tartunk. Kérem a híveket, hogy egy-egy szál virágot hozzanak a templomba!

Április 16-án, Húsvét vasárnap Úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk lőrinci templomunkban, 11. órakor.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. április 6.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész

 

 

 

Kedves Atyámfiai!
Szeretett Testvéreim!

Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha."

Szeretettel hívom és várom híveinket és szeretteiket a böjti időszakban is, minden vasárnap, a 11. órakor kezdődő istentiszteletre pestszentlőrinci templomunkba. (1181 Budapest, Szervét Mihály tér 1.)

Most vasárnap, március 12-én, 10. órakor Káté-órát tartok a konfirmandusoknak.

11. órakor böjti istentiszteletet tartunk.

Március 19-én, vasárnap az istentiszteleti szolgálatot Szász Adrienn lelkésznő végzi.

Az alábbiakban küldöm a gyülekezet bankszámla számát, amennyiben átutalással szeretnék támogatni egyházközségünket.

Bankszámla tulajdonos: Pestlőrinci Unitárius Egyházközség

Bankszámla száma: 11708001-20068561

 

Adományaikat előre is köszönjük.

Budapest, 2017. március 10.

Atyafiságos szeretettel,

Szent-Iványi Ilona

lelkész