Megújult templomunk harangja

 

Petö László testvérünk segyítségével megújulhatott templomunk harangja. Álljon most itt röviden a harang története, Molnár János gondnok és Sász János lelkész visszaemlékezése alapján.

A háború sebei egyformán látszottak és érzödtek városokban és falvakban, a szivekben, de az emberek már az újjáépitésen dolgoztak. Elöször a lakásokon, aztán a közösségi épitményeken. A templomnak ekkor még nem volt harangja, de a sors különös alakulása úgy hozta, hogy a háború, amely számos templomban leszereltette és elvitette a harangokat, ennek a gyülekezetnek meghozta.

A templomépitő Pető István lelkész két fia, Pista és Laci megbetegedtek tifuszban. A kétségbeesett szülők fogadalmat tettek, hogyha fiaik meggyógyúlnak harang kerül a kicsi templom tornyába. Hála Istennek a két fiú felgyógyult és a szívvel-lélekkel a gyülekezetért élő lelkész hozzáfogott fogadalmának teljesitéséhez. Minden erejével munkához látott. Hangja Ausztráliáig is eljutott, mert odakerült fiatalok itt maradt szüleiknek nevében küldték adományukat. Ugyanigy segítettek az egyházközség hívei is, ki-ki lehetőségeihez képest járult hozzá a harang elkészüléséhez, így néhány hónap alatt összegyült a pénz.

A felszentelés csodálatos ünnep volt. Dr. Csiki Gábor püspöki helynök a magyarországi lelkészekkel együtt áldotta meg a harangot, majd a palástos lelkészek egymás után húzták meg azt. Az új harang végleg elüzte a háborút és bevezette a békességet.

Szász Adrienne lelkésznő

harang.jpg (7695 bytes)   a régi és a megújult harang   harang1.jpg (15664 bytes)