Változások az egyházközség életében:

 

Minden gyülekezet életében vannak olyan emberek, akik munkája nélkül szinte elképzelhetetlen lenne egy közösség élete. Olyan emberek ők, akik észrevétlenül ám Isten iránti feltétlen hűséggel sáfárkodnak a rájuk bízottakon. Annyira természetesnek vesszük munkájukat, segítségüket, hogy nem is gondolunk bele igazán, hogy mennyi terhet, gondot vesznek le vállunkról. Hozzátartoznak életünkhöz, mindennapjainkhoz, hiszen közösek gondjaink, ugyanazok örömeink, céljaink, együtt gondolkodunk.marika.jpg (18843 bytes)

A pestszentlőrinci közösség hosszú ideje – majd egy negyed évszáda - el sem tudná képzelni életét Balogh Mária nélkül. Marika néni élete – mert mindenki csak így hívja - szinte összeforrt a lőrinciek életével. Négy lelkész mellett vezette az egyházközség pénztárát lelkesedéssel, hihetetlen pontossággal, precizitással. Munkájának köszönhetően gyülekezetünk vagyona évről-évre szépen gyarapodott. Ám figyelme nem csak erre terjedt ki. Újra és újra segítette az érkező lelkészeket a beilleszkedésben, szorgosan gyűjtötte az új unitáriusok címét és tartotta a kapcsolatot a régiekkel. Telefonált, családokat látogatott, leveleket írt ha kellett. S mindezt önzetlenül, soha el nem fáradva mindenféle köszönet elvárása nélkül.

Az utóbbi időben azonban egészsége egyre inkább megromlott, szemét műteni kellett és egyre többször hallottuk tőle, hogy lemondana tisztségéről.

Tudomásul vettük döntését és július 28-án gyűltünk össze presbiterek ,és egyháztagok, hogy együtt mondjuk köszönetet áldozatos munkájáért, és  kívánjunk még hosszú  boldog életet és egészséget. Köszönjük. Isten áldja Marika néni.

 

marika1.jpg (23495 bytes)

A presbitérium határozata alapján a pénztárosi tisztséget augusztus 1-től Tóthné Erdő Mária tölti be, aki eddig presbiterként dolgozott egyházközségünkben. A megüresedett presbiteri helyre Gibáné Buzogány Csillát választotta egyhangúan a presbitérium.

Itt szeretnénk, megköszöni mindazon híveinknek segítségét, akik részt vettek a kerítés felújításán végzett közmunkán. A munka azonban még nem fejeződött be, így továbbra is várunk minden segíteni szándékozót.

Örömmel hozzuk minden kedves hívünk tudtára, hogy megszépült a pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség harangja, Pető László Svájcban élő testvérünk jóvoltából. Anyagi segítségével sikerült templomunk csillárjait is rendbe hozni. E helyről is  szeretnénk  támogatását megköszönni és Isten áldását kérni Őrá és családjára.