A nap mondása:
Google
 

"Az Isten mindig nagyobb minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. Minden véges szeretet üzenet a Végtelen Szeretetről."
 / Enzsöl Ellák /


"A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység teszi széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is.
 / Umberto Eco /


"Bárhogyan is igyekszünk az ünnepeket megfosztani ragyogásuktól, bármennyire is azt halljuk, hogy minden nap egyforma, az ember számára mégis különböznek a napok. Van, akinek a legközönségesebb hétköznap is az ünnepélyesség érzésével telítődik. Vannak tehát napok, amelyek – valamilyen okból – fontosak számunkra."  / Nagy István Attila /
 

  "A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert, amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó Hatalom így szólt: Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra és ne hagyd a sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz oszd meg. Az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki nem tiltja, de jaj Neked, ha magadnak tartod. Amiből másnak nem adsz, legyen az arany, iszappá válik, legyen szent fény, átokká válik, legyen gyönyör, halállá válik. Elbocsátunk Téged is, mint mindenkit: Felelős vagy minden emberért, aki veled él és el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd."     / Hamvas Béla /


"Az a baj a világgal, hogy a hülyék  mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."                           Bertrand Russel


”A Szeretet az egyetlen , amit nem kell és nem is lehet kimutatni.
Sem mutatni, sem jelezni, sem beszélni róla.
A Szeretet meleg, mint a kályha.
Odatartod a tenyeredet, és érzed.
Felé fordítod az arcod, és sugárzik.
Egy ember körül, aki szeret, más légkör van.  Meleg van!
Kívánom, hogy ezt a meleget egész évben érezzétek magatok körül!”


    EGY ÉLET A KEZEDBEN
Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,  megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.
    A TE GYEREKEID HOGYAN ÉLNEK?
                                                                                Dorothy Law Holtz


Az ember több annál, mint amit alkotni tud! (Balázs Ferenc)


Amikor imádkozunk, Isten a szívünket nézi, nem a szövegeinket! (Anthony de Mello)


Mégis!  (a korondi templom kertjében van felfüggesztve)
Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket.
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeted, mégis tégy jót.
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt.
Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót.
A becsületesség, az őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt.
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs.
Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts.
A legjobbat add a világnak, amid csak van és ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van.

" Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát.
   Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz. "      Ralph Waldo Emerson


"Az alkotó élet titka az, hogy felnőttkorban is megőrizzük
 a gyermekkor szellemét."                            Thomas Huxley


"A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni,
  a másik fele kész hagyni őket dolgozni."                      Robert Frost


"Ne félj a tökéletességtől! Úgysem éred el sohasem."     Salvadore Dali


 "Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd."        Mahatma Gandhi


Egy hiba - nem öröm - de ki lehet javítani.

Két hiba - nem árt odafigyelni.

Három hiba - biztos baj lesz belőle.

Négy hiba már nem lehet, mert addigra összedől valami. 


...semmivel sem lehet jobban elmúlatni az időt, mint azzal,  ha fáradhatatlanul foglalkozunk egy eszmével... (FLAUBERT)
 
 A szegénység csaknem mindig egyenes arányban  áll a tehetséggel.  (PLEHANOV)
 
 Nincs öröm üröm nélkül,  nincs béke apátia nélkül.  (AKUTAGAVA)
 
 Csak addig vagyunk szigorúak mások iránt,  míg magunkat nem ismerjük.   ((EÖTVÖS))

Az ima olyan, mint a menny és a föld között kitámasztott lajtorja, melyen a Paradicsomba emelkedhetünk.
 
Mohamed

Az Isten tudja, mit cselekszik,
Magas tervébe nem lát a vak ember,
S kérdőre vonnunk őtet nem szabad.
Rákülde a tengerre engem,
Lelkembe tette az iránytűt,
Amerre ez vezet, megyek.-
 
Petőfi

"A barátság igazi dicsősége nem az egymás felé kinyújtott kéz, nem a kedves mosoly, nem is a társaság öröme, hanem az a lelki-szellemi megvilágosodás, amelyben részed lehet, amikor rádöbbensz, hogy egy embertársad hisz és megbízik benned."
 
Ralph Waldo Emerson unitárius teológus, költő

Közelségre vágytam, cumit kaptam.

Szülőkre vágytam, játékot kaptam.

Beszélgetni vágytam, tévéműsort kaptam.

Tanulni vágytam, bizonyítványt kaptam.

Szabadságra vágytam, parancsokat kaptam.

Gondolkodni vágytam, ismereteket kaptam.

Áttekintésre vágytam,  betekintést kaptam.

Szeretetre vágytam, erkölcstant kaptam.

Hívatásra vágytam, állást kaptam.

Boldogságra vágytam, pénzt kaptam.

Függetlenségre vágytam, kocsit kaptam.

Értelmes életre vágytam, karriert kaptam.

Reménységre vágytam, szorongást kaptam,

Változtatni vágytam, sajnálkozást kaptam.

Élni akartam…

 

                        (ismeretlen szerző)

 


"Búbaj közt is szép az élet!
Virágot, tüskét tűrd el:
Vedd, mint sorsod közli véled
Az édest a keserűvel.
Borong az ég, majd megkékül,
Mosolygás a könny testvére:
Ne várj élvet árnyék nélkül,
Ne is búsulj nem remélve."

Tompa Mihaly


Az ember nem változtathatja meg az életét anélkül, hogy maga is meg ne változna.               

                 Simon de Beauvoir


"Ó, Istenem! Legyen szépséged az élelmem és jelenléted az italom. Engedd,
hogy akaratodban bízzam és hogy tetteim parancsaiddal összhangban
legyenek. Fogadd szívesen szolgálatomat és cselekedeteim dicsérjenek
Téged. Engedd, hogy segítséget csak Tőled kapjak és otthonom legyen a Te
szent lakhelyed. Te vagy a Nagyértékű, a Mindig Jelenvaló és a Szeretet."
(Bahá'u'lláh)


Amit az ember nem szerez meg, mindig jobbnak látszik annál, mint
amije van. Ebben rejlik az emberi lét romantikája és hülyesége.

Erich Maria Remarque


Huig van Groot gondolata:
Még azt sem szabad ráerőszakolnom másra, ami neki hasznos lenne. Azoknak ugyanis, akik eszük használatával bírnak, szabad választási lehetőséget kell biztosítani arra nézve, hogy mi hasznos és mi nem hasznos nekik.


J. G. Seume gondolata: 
Aki másokat lekicsinyell, az sose nagy.
 

 "Az Isten mindig nagyobb minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez. Minden véges szeretet üzenet a Végtelen Szeretetről."

Enzsöl Ellák


'A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.
Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a
tapasztalás tanított meg reá.'
 
Gandhi

E. Bersot gondolata: 
Az élet csak egy pillanat. De ez a pillanat elég, hogy örökkévaló dolgokat cselekedjünk.
 

Indián mondás: 
Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénz nem ehető.

P. Tillich gondolata: 

Az első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét.

Don Bosco gondolata: 

A bölcsesség az a művészet, mely segít kormányozni akaratunkat.

"Többet ér egy hibának a kiküszöbölése, mint egy igazságnak a fölfedezése, mert az igazság előbb-utóbb kipattan, a meghagyott hiba ellenben folyton ront, megtéveszt, árt."                Brassai Sámuel


Voltaire gondolata:
Akinek látszunk, arról mindenki ítélhet, amilyenek valóban vagyunk, arról senki sem.

"Az igazság az, ha azt kapjuk, amit érdemlünk. Az irgalom az, ha nem azt

kapjuk, amit érdemlünk. A kegyelem viszont az, amikor megkapjuk, amit nem
érdemlünk."
"Nem akkor leszünk magabiztosak, ha mindig igazunk van, hanem akkor, ha nem félünk a tévedéstől "
Peter T . McIntyre
 

" A gondolkodás olyan mint az ejtőernyő. Akkor jó, ha nyitott! "

 ingyenes képeslapról
Karinthy Frigyes gondolata: 
"Nem értünk rá tanulni, mert folyton tanítottak."