Alapkőletétel Kocsordon

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete – konzorciumi partnerként együttműködve Kocsord Község Önkormányzatával – a Magyar Állam és az Európai Unió pályázatán támogatást nyert az „Unitárius egyháztörténeti, kulturális és turisztikai centrum” létrehozására Kocsordon, a meglévő műemléki templom mellett.
Ezen épület alapkőletételére került sor 2020. július 4-én, meghitt ünnepség keretében. Bartha Mária Zsuzsanna kocsordi lelkész üdvözlő és köszöntő szavai után, Szent-Iványi Ilona lelkész, egyházkerületi jegyző ünnepi imádságában a gondviselő Isten áldását és segítségét kérte az építmény megvalósulásához. Az ünnepi áhítatot követően a terveket és a megvalósítást „szívügyüknek” tekintő támogatók és segítők Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szabó Sándor alpolgármester és Elekes Botond egyházkerületi főgondnok köszöntötték az egybegyűlteket és a megvalósítás folyamatában további támogatásukról és segítségükről biztosították a kocsordi gyülekezetet.
Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult.