Főtisztségviselők

Főtisztségviselők

Kászoni József

Püspöki helynök

Elekes Botond

Főgondnok

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin

egyházkerületi felügyelőgondnok

Dr. Szent-Iványi Ilona

Jegyző

Máté Ernő

Közügyigazgató