Püspöki helynöki vizitációra került sor a Kocsord és Szórványai Unitárius Egyházközségben 2019 október 12- én. A jó hangulatú vizitáció alkalmával megtekintették és vizsgálták az anyakönyveket és az egyházközségi élet különböző területeivel kapcsolatos iratok meglétét és véleményezték egyházközségben elvégzett munkát. Az egyházközség keblitanácsa nagy szeretettel vett részt a munkálatokban és az azt követő áhítaton, melyet Kászoni-Kövendi József püspöki helynök tartott. Mindezek után Nyitrai Levente nyugalmazott lelkész-kántor és neje Erzsike, az egyházközség Nőszövetségének segítségével látta vendégül az elöljárókat! Isten áldása legyen mindannyiunk életén!