Ároni áldás a Bibliából

4 Mózes 6,24-26:  

24Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!  

25Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!  

26Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!

 

Izsák megáldja fiát, Jákobot:

1 Mózes 27,28-29:

 

„Adjon neked az Isten égi harmatot, zsíros földet, sok gabonát és mustot. Népek szolgáljanak neked, nemzetek boruljanak le előtted! Légy parancsolója testvéreidnek, boruljanak le előtted anyádnak fiai! Átkozott lesz, aki áthoz, áldott lesz, aki téged áld!”

 

Áldás a Bibliából:

2 Sámuel 7,29: 

„Áldd meg azért kegyelmes szolgád házát, hogy örökké színed előtt legyen, mert te ígérted ezt uram. Mert a te áldásoddal szolgádnak háza örökké áldott lesz!”

 

Szent Patrik kódexbeli áldás

Az Úr legyen előtted,
 
   hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
 
   hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
 
   hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
 
   hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
 
   hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
    hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
    hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
 
   ma, holnap és minden időben.
                             Ámen.

(IV. század)

 

 

Áldás:

 

Legyen előtted jól kitaposott út,

Hátad mögül fújjon mindig a szél,

A nap melegen süsse arcodat,

Az eső puhán essen földjeidre,

S míg újra találkozunk,

Hordozzon tenyerén az Isten !

Ámen!

 

 

 

Régi ír áldás:  

Legyen időd a munkára - ez a siker ára.
Legyen időd a játékra - ez az örök ifjúság titka.
Legyen időd a nevetésre - ez a Lélek muzsikája.
Legyen időd a gondolkodásra - ez az erő forrása.
Legyen időd az olvasásra - ez a bölcsesség alapja.
Legyen időd, hogy kedves légy - ez a boldogsághoz vezető út.
Legyen időd az álmodozásra - kocsidat majd egy csillaghoz vezeti.
Legyen időd, hogy körülnézz - túl rövid a nap ahhoz, hogy önző légy.
Legyen időd, hogy szeress és Téged is szeressenek - ez isteni kiváltság.

 

Assisi Szent Ferenc:

Áldás, békesség

Uram, tégy engem békéd eszközévé.
Hadd vigyem a szeretetet,
ahol
a gyűlölet uralkodik,
a megbocsátást oda,
ahol a vétek él.
Hogy egyességre hozzam azokat,
akik
széthúzásban élnek,
s az igazságot vigyem oda,
ahol a tévely az úr.
Hadd vigyem a hitet,
hogy
szétoszlassam a sötétséget,
s az örömöt vigyem oda,
ahol szenvedés az élet.

 

 

 

ÉPÍTS EGY JOBB VILÁGOT!

Ősi Ír áldás

Áldott legyen a Fény, mely rád világít és mely benned van,
Az áldott napfény sugározzon be téged
És melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog mint kandallók tüze,
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is,
Sugározzék szemedből a fény, mint ablakba állított
Gyertya fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy eső.
Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák
A virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő,
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet,
Hogy fényesre és tisztára mossa és sok kis tavacskát
Hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje
És időnként egy csillag is.
Legyen áldott a föld, az egész földkerekség,
Hogy mindenütt kedvesen fogadjon
Bármerre is vezessen utad.
Legyen puha a föld mikor terhétől fáradtan lepihensz
És legyen könnyű, amikor majd kinn fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
Hogy lelked kiröppenhessen felfelé
És elérje útja végén

Az
Istent!

 

ALAKSZA AMBRUS: ÁLDÁS LEGYEN RAJTAD

 

    Áldás legyen szent tested vonalain,
áldás
legyen csípőd hízelkedő hiperboláján,
derűs derekad sejtelmes ritmus-beszédén;
áldás legyen vállad vidám paraboláin,
fehér, büszke nyakadon, gyermek-álladon;
áldás legyen karod meleg mozdulatain,
kezeden, mely borongó, szép,
mint pasztell-lila téli hajnalon
a harang-ima;
áldás legyen szemérmetes ujjaidon;
áldás legyen melled nyugalmas körein,
áldás legyen lábad ihletett ívein,
térdeden és bokád finom karcolatán.

Áldás legyen szent tested épületén,
áldás
homlokod bölcs boltozatán;
áldás legyen a tűzopál oltáron:
szégyenkező, mosolygó, játékos arcodon;
áldás legyen a serény, szilárd sejteken,
erős tégláin életednek;
áldás legyen lelked jóságos ablakán:
tiszta, tenger, boldog szemeden;
áldás legyen emlődnek enyhe kupoláján,
áldás legyen hátad nemes falán
és lábad könnyű oszlopain.

 

 

HÁZI  ÁLDÁS

Hol hit, ott szeretet;,

Hol szeretet, ott béke,

Hol béke, ott áldás, 

Hol áldás, ott Isten

Hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen!

 

Unitárius áldás:

Az örökkévaló egy igaz Isten szeretete, jósága, békessége és

áldása legyen veled és szeretteid életével, most és mindörökké. Ámen!