A DÁVID FERENC EGYLET

 

                       1901                                  -                                        2003

A Dávid Ferenc Egylet megalakulása:

 

1901 február 8-án összegyűlt Budapest unitárius közössége társasvacsorára. Ezen a társasvacsorán jelen volt dr. Boros György, a kolozsvári Dávid Ferenc Egylet megalapítója és főtitkára,  aki szabadelőadást tartott amerikai útjáról s az ott szerzett tapasztalatairól.

Ebből az alkalomból fellelkesítve és lelkesedve indítványozta Józan Miklós lelkész, hogy szervezze meg Budapest unitáriussága a budapesti Dávid Ferenc Egyletet.

Ezen a szervező vacsorán jelen volt báró Daniel Gábor főgondnok és Bedő Albert gondnok, Székely Ferenc másodgondnok és Chester Dyer amerikai főkonzul is.

Az Unitárius Közlönybe, a Dávid Ferenc egyletek hivatalos lapjába az első cikket erről a megmozdulásról Perczelné Kozma Flóra írta, a fiók Dávid Ferenc Egylet érdekében.

A vezetőség hamar megszervezte a fiókegyletet, megalkotta az alapszabályokat és 139 taggal megalakult. Ürmössy Miklós lett az elnöke. Perczel Ferencné Kozma Flóra és Kozma Gyula lettek az alelnökei. Józan Miklós és Buzogány Áron a titkárai lettek.

1901 szeptember 1-én, vasárnap délután 4 órakor a Koháry-utcai unitárius templomban tartották a megnyitó közgyűlést.

A DÁVID FERENC EGYLET 2002 október 27.-én ill. 2003 május 27.-én emlékünnepélyt rendezett Nagy Ignác utcai, ill. Hőgyes Endre utcai templomunkban KOSSUTH LAJOS születésének 200 éves, ill. a RÁKÓCZI-szabadságharc megkezdésének 300 éves évfordulója alkalmából.

Az első alkalommal Orbókné Szent-Iványi Ilona egyleti alelnök , a második alkalommal Rázmány Csaba püspök áhítata járult hozzá a megemlékezés hangulatának kialakulásához.

A rendezvények sikerében legnagyobb szerepe Sellei Zoltán előadóművész testvérünk műsor-összeállításának és lenyűgöző előadásának volt, aki a közönséget úgy tudta „kézben tartani” és érzéseit fokozni, hogy az minden résztvevő számára sokáig emlékezetes marad.

 

Az Egylet legközelebbi rendezvényére a nyári szünet után – valószínűleg szeptember második felében - kerül sor.  Ekkor egyházunk történelmének újabb kori jeles személyiségeivel kívánunk foglalkozni.

Az első alkalmat néhai Dr. Gelei József egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, az Unitárius Egyház főgondnoka emlékének szenteljük.

 

NS