A  PÉCSI  DISPUTA

A pécsi disputa / 1588 / eseményének Horváth azt említette föl, hogy a pécsi polgárok a földvári sokadalomra igyekezve, szeretnének Tolnán megpihenni, de az ottani pap, Decsi Gáspár híveitől nem kaptak szállást, mert szentháromság tagadók. A tolnai vásáron megjelent néhány paptársával Szkaricza Máté is, akik, amikor tudomást szereztek a tolnai megaláztatásról, vitát javasoltak, kölcsönös levélváltás után, amelyben biztosították a másik fél sérthetetlenlégét, a vita színhelyéül Pécsben egyeztek meg.  Horváth fölhívta a figyelmet a levelek és a beszédek szép és tisztességtudó stílusára és kiemelte Válaszuti György szelíd és komoly egyéniségét.

Klanczai szerint a hitvitát, mely szerinte, szépirodalmi ambícióval szerkesztett emlékirat; Válaszuti 1588-ban írta meg. Ez a közte és Szkaricza Máté között több napon át a pécsi templomban a nyilvánosság előtt s e napok délutánján magánházaknál, szűkebb körben lefolyó vitát örökítette meg. Válaszuti a történetet nem öltöztette drámai formába. Benne figyelmet érdemlő a megfigyelő kézsége és a  jellemábrázolás, Szász szerint a munka a vita hü jegyzőkönyve, amely az 1568. évi tordai országgyűléshez ragaszkodó és a lelkiismereti szabadságot feltétlenül érvényre juttató felfogásával a XVI.sz,-i magyar szellemi élet egyik gyöngyszemévé vált.

Forrás:

Boros György: „Válaszuti György,” Unitárius Szószék 1910,

Szász János:  „A pécsi disputa demokratikus vonásai.”  Unitár. Élet, 1954.3.sz.

Horváth János: "A reformáció jegyében,”  1957.

Klaniczay Tibor: " A magyar irodalom történet 16oo-ig," 1964.

Dán Róbert :"A Pécsi Disputa,” Irodalomtörténeti Közlemények.1976.

Egyéb:

MTA Irodalomtudományi Intézet – Németh S. Katalin
... I–III. LV, 917. (Mikrofiche változatban is.); Válaszúti György: A Pécsi Disputa.
Szövegkiadás. Sajtó alá rend. ~. Bp., 1981, Akadémiai Kiadó, 789. ...
www.iti.mta.hu/nemethsk.html

Baranya Megye
... Itt folyt a híres Pécsi Disputa Válaszúti György unitárius lelkész és Karicza
Máté református lelkész között. A vita jegyzőkönyve fennmaradt! ...
www.dravanet.hu/baranya/index.php?m=2_7_10

Baranya Megye
... Szerémi Illés, Siklósi Mihály, Alvinczi György és Vörösmarty Illés. Híres az első
nagyharsányi és pécsi disputa, majd az 1588. évi pécsi vita. ...
www.dravanet.hu/baranya/index.php?m=1_2_5

DÁVID FERENC
... században. Itk. 1913. 326-333 Németh S. Katalin A pécsi disputa szövegeiröl Szeged
1973, 75-76. Dán Róbert, a "pécsi disputa", Itk. 1978. 1-14. ...
www.unitarius.hu/hitvallas/dfbiblicizmusa.htm