Imádságok:

 

Reggeli imádság

1.

Jó Istenem felébredtem,

Te őrködtél én felettem,

Köszönöm, hogy megtartottál,

Hogy felettem virrasztottál.

Óvj meg ma is szent kezeddel,

Szent kezedből ne eressz el!

Vedd oda mind, aki szeret,

Oh, hallgasd meg kérésemet. Ámen!

2.

Hozzád fohászkodom,

Nagy Isten, Jó Atyám!

Te őriztél engem

Homályos éjszakán.

Vezesse szent kezed

Ma is gyermekedet,

Hogy el ne tévesszem

Igaz ösvényedet! Ámen.

3.

Jó Istenünk, Édes Atyánk,

Legyen gondod ma is reánk. Ámen.

4.

Atyám őrizz e napon,

hogy ne legyen semmi bajom. Ámen.

5.

Jó Istenem, hála neked s köszönet,

Hogy az éjjel megőriztél engemet.

Mint madárka ébred vidám dalával,

Úgy köszöntlek hálaadó imával. Ámen.

 

6.

Ki az elmúlt éjjel

vigyáztál mireánk,

védj meg ma is minden rossztól

Istenünk, jó Atyánk. Ámen.

 

 

Étkezés előtti imádság

1.

Jöjj el jó Atyánk légy vendégünk,

Álld meg, amit adtál nékünk. Ámen.

2.

Jó Istenünk, Édes Atyánk,

Tekintsél le most mireánk,

Ételünket álld meg kérünk,

És adj jó étvágyat nékünk. Ámen.

3.

Jó Istenünk, ki ételt adsz nekünk,

Szenteld, álld meg a mi eledelünk.

S akik szerzik a mi kenyerünket,

Álld meg a mi kedves szüleinket. Ámen.

 

 

Imádság szülőkért, nagyszülőkért

1.

Istenem teremtőm,

hallgasd meg imámat,

álld meg minden jóval,

apámat, anyámat.

Segítsd őket Atyám,

hogy fölneveljenek,

hogy majd jóságodra

én is méltó legyek. Ámen.

2.

Kezem imára kulcsolom,

és tehozzád fohászkodom.

Oh, hallgasd meg imámat,

tartsd meg apámat, anyámat. Ámen.

3.

Szeress engem, jó Istenem,

Szülőimet tartsd meg nekem.

Oltalmazzad családunkat,

áldj meg, áldj meg mindnyájunkat. Ámen.

4.

Kicsiny vagyok, imádkozni tanulok,

lábaidnak zsámolyához borulok.

Annyi érzés van picinyke szívemben,

Oh, hallgass meg én jóságos Istenem.

Arra kérlek hő imámban téged,

jó szüleim áldva, védve legyenek.

Arcaikon gond se lesz, ha akarod,

tartsd felettük áldva védő szent karod.

Házunk legyen békességnek szent háza,

földi jóval, lelki jóval megáldva,

Kicsiny hajlék, de imaház is lehet,

ajkainkon emlegetve szent neved. Ámen.

5.

Édes jó Istenem! Kedves nagyapámat,

kedves nagyanyámat, oly nagyon szeretem!

Álld meg őket minden jóval,

Édes jó Istenem. Ámen.

6.

Hol hit ott szeretet,

hol szeretet ott béke,

hol béke, ott áldás,

hol áldás, ott Isten,

hol Isten, ott szükség nincsen. Ámen.

 

 

 

Ima vallásóra kezdetén

Mennyei jó Atyám,

világosság Atyja,

kezed a nap útját

bölcsen igazgatja.

Egyengesd, igazgasd,

lelkemnek útját is

Hintsd rá bölcsességed

csillagsugarát is. Ámen.

 

Esti imádság

1.

Én Istenem, Jó Istenem,

Becsukódik már a szemem.

De a tied nyitva Atyám,

Amíg alszom vigyázz reám.

Vigyázz kedves szüleimre,

Meg az én szeretteimre,

Mikor a nap újra felkel,

Csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

2.

Fáradt vagyok, lenyugszom,

Álmos szemem bezárom.

Kérlek, édes jó Atyám,

Viselj gondot énreám. Ámen.

3.

Szereteted égi Atyám,

Oltalmazzon az éjszakán.

Szent kezedet tartsd felettünk,

Hogy békében pihenhessünk. Ámen.

4.

Este van már, pihenőre térek,

Tőled csendes, édes álmot kérek.

Jó éjszakát, apámnak, anyámnak,

Dicsőség az ég és föld Urának. Ámen.

5.

A vett jókért hálát adva

Most aludni térek,

Ha vétettem Jó Istenem,

Bocsánatot kérek. Ámen.

 

6.

Gondviselő Jó Istenem,

amíg alszom te légy velem.

hogy bánat, baj elkerüljön.

s testem, lelkem felüdüljön. Ámen.

 

Étkezés utáni imádság

1.

Aki ételt, italt adott,

annak neve legyen áldott. Ámen.

2.

Ételt, italt te adtál nekünk,

Hála legyen Jó Istenünk. Ámen.

3.

Ételt, italt adtál nekünk,

Édes Atyám, Jó Istenem,

Gyermekedet el nem hagyod,

Jóságodért hálát adok. Ámen.

 

 

Templomba menéskor

1.

Ím beléptem szent házadba,

Szent egyházam templomába,

Én Istenem légy itt velem,

erősítsd meg gyönge hitem. Ámen.

2.

Segíts Atyánk, jó Istenünk,

Hozzád, hogy felemelkedhessünk.

Igéd által épülhessünk,

Jó munkára felserkenjünk. Ámen.

 

 

Templomból való kijövetelkor

1.

Hála neked jó Istenünk,

Hozzád felemelkedhettünk,

Törvényed által épülhettünk,

vezesd jóra a lelkünket,

szeretetre a szívünket,

Jó munkára életünket. Ámen.

2.

Imádkoztam Jó Istenem,

hogy el ne hagyj soha engem.

Most már szépen hazamegyek,

Oh, hallgasd meg kérésemet. Ámen.

 

 

Munka előtt

1.

Édes Atyánk, jó Istenünk,

Munkánkban légy ma is velünk. Ámen.

2.

Atyánk, add ránk áldásodat,

hogy jól töltsük el napodat,

adj minekünk segítséget,

hogy tanuljunk sok jót, s szépet. Ámen.

 

 

 

Munka után

1.

Áldunk téged jó Istenünk,

most amidőn hazamegyünk,

mert munkánkat jól végeztük,

szívünk, lelkünket műveltük.

Add, hogy ami jót tanultunk,

otthon is meglássák rajtunk,

jó szüleink örömére,

szent neved dicsőségére. Ámen.

2.

Jó Istenünk édes Atyánk,

te vigyáztál most is reánk.

Jóságodért hálát adunk,

Ígérjük, hogy jók maradunk. Ámen.

 

 

 

Hozzád jöttünk Óh nagy Isten,

Imánk hozzád vezet.

Te alkotád hatalmaddal

a földet s az eget.

Hogy megtartottad életünk

és minden jót adtál nekünk,

hálaimánk ím felzendül

s az égbe fel hozzád repül. Ámen.