Karácsonyi versek 

 

1. Hull a hó 

Hull a hó, hull a hó,

Mesebeli álom,

Télapó zúzmarát,

Fújdogál az ágon,

A kis nyúl didereg,

Megbújik a földön,

Nem baj, ha hull a hó,

Csak vadász ne jöjjön.

Parányi ökörszem,

Kuporog az ágon,

Vidáman csipogja:

Süt még nap a nyáron.

 

 

2. Jézuska üzenete

Hulló hópelyhektől

Jézuska üzeni,

gyerekek, gyerekek

Rossz ne legyen senki.

Mert a jó gyermeket

Jézuska szereti

Szent karácsony estén

Keblére öleli.

 

 

 

3. Pásztorok

Pásztorok, pásztorok,

Nagy öröm vár rátok,

Megszületett Jézuska,

Akit régen vártok.

Nem messze istálló,

Ragyog régi fényben,

Ott fekszik a kisded,

Mária ölében.

Egyszerű szívetek,

Nyissátok meg neki,

A szegények baját,

O mindig átérzi.

 

4. Karácsony est

Karácson est és zöld fenyő,

Kis gyermekek vágya,

Itt vagy tehát, szívünkbe száll,

Karácsony édes álma.

Leszáll közénk a szeretet,

Kis Jézusunk megszületett,

Itt vagy tehát, földünk jaját,

Változtasd örömre át.

Oh jöjjetek jó emberek,

Hozsánnát s dalt zengjetek,

Hadd váljon már valóra át,

A békesség, a rég várt.

A földre szálljon szeretet,

hisz Jézusunk megszületett.

Karácsony est és zöld fenyő,

Ez örök remény s béke.

 

5. Karácsonyi szeretet

Mikor szent karácsony

Angyalai szállnak,

Öröm a vendége

Minden igaz háznak.

Eltörpül ilyenkor,

A lárma, az árnyék,

Megszépül a szívben

Minden igaz szándék.

Mert Karácsony este

Isten jár a földön,

Hogy templomává váljék

Minden szív és hajlék.

Mikor szent karácsony

Csillagfénye árad,

Termo öle nyílik,

Minden barázdának.

S míg száll a szikra

A fenyőágon

Szaporodik a sok mag

Szerte a világon.

A megszentelt földbe

Az Isten veteget,

S minden elvetett mag

Szeretetet terem.

 

6. Kicsi fenyő

Kicsi fenyő elindula,

nagy havasról a nagy hóba,

hogy beérjen Karácsonyra

a mi kedves templomunkba.

Kicsi fenyő szívünk álma,

megérkeztél valahára.

Megölelünk, körülfogunk,

fénnyel telik kis otthonunk.

Kicsi fenyő, karácsonyfa,

roskadozik minden ága,

a szeretet jelképe vagy,

a szeretet otthonába.

Kicsi fenyő nagy havason,

sose lepi téli álom,

ha az ágán jég szikrázik,

zöld levele csak pompázik.

Kicsi fenyő itt sem fázol,

csöppet se félj, meg nem ázol,

ne búsuld a futó időt,

megéred az új esztendőt.

 

 

7. Köszöntő

Rég született Jézus

messze Betlehemben,

nekem mégis itt van

ma is a szívemben.

Amerre csak járok,

boldogan kívánom:

legyen mindenkinek

ilyen a karácsony.

 

8. Karácsony

Lehalkul a város zaja

karácsony estére.

Melengeti a szívünket

a kis gyertyák fénye.

Megszületett a szeretet

lelkünkben e napon,

hogy a fáradt embereknek

hitet, reményt adjon.

 

9. Karácsonyi csillag fénye

Karácsonyi csillag fénye

gyúlj ki ma az égen,

árassz békét, szeretetet

mindenki szívébe.

Hirdess nekünk öröm himnuszt

isteni szeretet,

lángoljon fel minden szívben

az emberi szeretet.

Így lehessen nagyon boldog

a mi karácsonyunk,

Jó Istenünk, Édes Atyánk,

ezért imádkozunk.

 

 

10. Áldott ünnep

Áldott ünnep szent karácsony

csakhogy itt vagy újra,

te vagy a mi gyógyulásunk,

üdvösségünk útja.

Mindenünk vagy, nálad nélkül

mi semmit sem érünk,

boldogságot, békességet

csak te adsz minékünk.

Földi nehéz életünkért

hitet adsz cserébe,

s angyalaid fehér szárnya

visz a magas égbe.

Óh mi édes ünnepünk, te

szelíd szép karácsony,

úgy borulj ránk, hogy szívében

minden ember áldjon.

 

11. Szent karácsony napja

Szent karácsony napja

csodálatos ünnep,

örömmel tölti meg

kicsiny szíveinket.

Aki jó gyermek volt

s mindig szót fogadott,

annak karácsonyfát

hoztak az angyalok.

Én mindig jó voltak

és szót fogadtam,

azért az angyaltól

karácsonyfát kaptam.

S itt kicsi Jézusnak

fogadalmat teszek,

hogy soha, de soha

rossz gyermek nem leszek.

 

 

12. Jézus

Nem volt a bölcsője

aranyból, gyémántból,

egyszerű emberek rótták össze fából,

és szent lett a jászol.

Nem álltak körüle

rangos urak, dámák,

jámbor, öreg barmok nyaldosták a lábát

amikor meglátták.

Nem volt pompa, disz,

fény, csengő ezüstserleg,

kis pásztor fiúcskák zsoltárt énekeltek,

örömén a percnek.

Ékes bíborpalást

nem borult reája,

s o lett a világnak örök igazsága:

Királyok-királya.

 

13. Isten hozott...

Isten hozott újra közénk

Szent Karácsony este,

Be jó, hogy csillagod fénye

Lelkünk felkereste.

Be jó, hogy még mindig tudunk

Imádkozva várni...

S érezhetjük a szívünket

Angyalibbá válni.

Mert még ma is boldogok, kik

Jézust híven várják,

S százszor boldogok, kik őt

a szívükbe zárják.

 

14. Karácsonyi szeretet

Mikor szent karácsony

angyalai szállnak,

öröm a vendége,

minden igaz háznak.

Eltörpül ilyenkor

a lárma, az árnyék,

s megszépül a szívben

minden igaz szándék.

Mert Karácsony este

Isten jár a földön,

hogy templomává váljék

palota és börtön.

Mikor szent Karácsony

csillagfénye árad,

termo öle nyílik

minden barázdának.

S míg száll a szikra

a fenyő ágon,

szóródik a sok mag

szerte a világon.

A megszentelt földbe

az Isten veteget,

s minden elvetett mag

szeretetet terem.

 

15. A fenyves erdők elindultak

A fenyves erdők elindultak,

s hozták a havas illatát,

hallgassuk meg elcsendesedve

mit mond egy kis fenyőfaág?

Amíg csak ember él a földön,

akinek szíve-lelke lesz,

amíg csillagra néznek égre,

kitáguló gyermekszemek.

Amíg a kérges szívek mélyén

lesz egy parányi szeretet,

addig mindig lesz karácsony

a télbe burkolt föld felett.

Ne keresd a fa ajándékát,

Isten az ajándékozó,

ne várj mindent a hangulattól,

hogy szépen esik-e a hó?

Az igazi, fehér karácsony

a testet öltött szeretet,

s az, hogyha számodra

Jézus megszületett.

A fenyves erdők megérkeztek,

hozták a havas illatát.

A megszületett megváltóról

beszél minden fenyőfaág,

s hallgatja szerte a világ.

 

16. Karácsony

Lehalkul a város zaja

karácsony estére.

Melengeti a lelkünket

a kis gyertyák fénye.

Megszületett a szeretet

lelkünkben e napon.

Hogy a fáradt embereknek

hitet, reményt adjon.

 

 

 

17. Zöldellő szép karácsonyfánk

Zöldellő szép karácsonyfánk,

küldte Kárpát rengeteg,

zöld ágait ott növelték

forró nyarak, zord telek.

Édesapánk, édesanyánk

díszítette fel nekünk,

csillogj újév hajnaláig,

csillogj kedves fa nekünk,

csillogj újév hajnaláig

akkor aztán leszedünk.

 

 

18. Üdvözlet

Üdvözlégy te kiskirály

jászolka lakója,

gazdag vagy te bármilyen

szegényes a pólya.

Boldog akit trónusod

elé oda engedsz,

annak többé bánata,

könnye, baja nem lesz.

Az örökké így dalol

a mennyei tájon:

de jó nálad Jézusom

irgalmas királyom.

 

 

19. Jer, jer szép karácsony

Jer, jer szép karácsony,

Ó, de régen várunk,

ragyogtasd be hit, reménnyel

a családi házunk.

Enyhítsed és vigasztaljad

a csüggedt lelkeket,

hozzál nekünk békességet

s igaz szeretetet.

 

 20. Karácsonykor

Karácsonykor csillag nyúlt ki

Betlehem felett.

Betlehemi istállóban

Jézus született.

Karácsonykor szívetekben

Legyen szeretet.

Jézus útján járjatok,

Mert Istenhez vezet.

 

 

21. Karácsony története

Karácsony éj története

tele van a szívem vele,

ott vagyok a pásztorokkal,

a ragyogó csillagokkal.

Hallgatom az angyalokat,

tanulom a dalaikat,

megállok a jászol mellett,

szívem boldogsággal tele.

Énekelek, imádkozom:

Békességet Jézus hozzon!

 

22. Tündérálom

Karácsonyfa, tündérálom,

angyal hozta, angyalszárnyon,

minden jóval meg van rakva,

ami csak szép, ott csüng rajta.

Édes Atyánk, Jó Istenünk,

ki örömet hoztál nekünk:

Jézus által életünkben,

dicsőítve légy lelkünkben.

 

23. Üdvözlet

Üdvözlégy te kis fenyő

havas büszkesége,

sok kis gyermek úgy örül

ajándékid nézve.

Boldog, aki körül áll,

víg dalt énekelve,

szeme-szíve újjonga:

köszöntve légy érte.

 

24. Nagy karácsony éjszakája

Nagy karácsony éjszakája,

Kis Jézuska születése,

Mária az édesanyja,

Gondosan o ápolgatja.

Kisded Jézus aranyalma,

boldogságos édesanya,

fogadj minket oltalmadba,

vezess be szent hajlékodba.

 

25. Karácsony estéje

Jó gyermekek öröme,

itt a szép karácsony.

Ajándékok özöne,

gyertya fényes fákon.

Águk erre-arra ring,

s mintha csengne-bongna mind.

Nemcsak alma, meg dió,

egyéb is van rajta.

Ami kedve, ami jó

mindenféle fajta.

Itt könyvek, ott baba int,

kis Jézuska hozta mind.

 

26. Karácsonyi vers

Mese-mese elmesélem,

angyal járt a sötét éjben.

Fenyő erdőn angyal szállt át,

Susogtatva fényes szárnyát.

Egy-egy fának azt susogja,

a Jézuska parancsolja,

és a kis fa rögtön rája,

elindult az éjszakába.

Ment-ment mendegélt,

eltűnődve hová térjen,

lakásunknál megállt végre,

s tündökölve ide tért be.

 

27. Köszöntlek karácsony

Köszöntlek karácsony,

békesség ünnepe,

kicsi szívem e napon,

örömmel van tele.

Itt a karácsonyfa,

rajta cukor, játék,

meleg téli ruha,

hogy senki se fázzék.

Gondoskodj mirólunk,

mindig kis Jézuska,

hogyha nem is máskor

így karácsony tájban.

 

28. Karácsony este

Karácsonyi fény derengett,

Örvendjetek gyerekek,

Hogy ma este a világnak

Kicsi Jézus született.

Vidáman és énekelve,

Zengjünk szent halleluját,

Imádkozva köszöntsük ma

Jézust, Isten legjobb fiát.

 

29. Karácsonykor

Ide jöjjön minden ember,

Itt van köztünk a szeretet.

Ide, akit sújt a bánat

Itt feléje vigasz árad.

Gyertek ide apák, anyák,

Lássatok szép karácsonyfát.

Jézuskától tanuljatok,

Mindig hittel dolgozzatok.

  

30. Karácsonyi öröm

Nagy örömet hirdetek

Betlehembe jöjjetek.

A csillag sugara

ragyog a kis Jézusra.

Bölcsek adnak kincseket,

pásztorok friss tejet.

Hát mi mit adhatunk?

Tiszta szívet gyermekek.

 

31. Karácsony éj

Mint a csengettyű szó

úgy bong a kis harang,

száll a hideg éjben

a meleg tiszta hang.

Óh áldott, óh boldog

szent karácsony éjjel,

az égen csillagok

világítnak fénnyel.

Nagy – nagy nyugalom van

az egész határban,

csillog a fehér hó

ezüstösen, lágyan.

Akkor is ilyen szép

éjszaka lehetett,

mikor a kis Jézus

a földre született.

 

32. Karácsonyi imádság

Mennyben lakó én Istenem,

könyörgök légy mindig velem,

a te neved sóhajtozom,

karácsonyért imádkozom,

zárd be szívem a rossz előtt,

a jóra adj elég erőt,

álld meg karácsony ünnepét,

küldjed Jézus szeretetét.

 

 

33. Karácsony

Szép patyolat hópelyhekben

szálljatok le angyalok;

jó fiuknak, leányoknak

karácsonyfát hozzatok.

Imádságok csendes szárnyán,

szálljatok fel gyermekek,

a magasság Istenének

tiszta szívet vigyetek.

 

34. De szép is a karácsonyfa

De szép is a karácsonyfa,

ha jó gyermek ül alatta.

Imádkozik s énekel,

Istent hivő lélekkel.

Jó szüleit átöleli,

szíve szeretettel teli,

nincsen ennél szebb dolog,

boldog szívünk feldobog.

 

35. Szeretem a karácsonyfát

Szeretem a karácsonyfát,

annyi édes örömöt ád,

angyal szárnyon földre szállott,

aki hozta legyen áldott.

Édesapám, édesanyám,

szívetek a karácsonyfán.

Telis tele minden jóval,

megköszönöm hálaszóval.

 

36. Legszebb ünnep a karácsony

Legszebb ünnep a karácsony,

olyan, mint egy tündérálom,

Szép ragyogó karácsonyfa,

minden jóval meg van rakva.

Nem adnak itt semmit pénzért,

csak egy kicsi szeretetért.

Légy azért jó: télen-nyáron,

s beteljesül minden álom.

 

37. Boldog ünnep

Karácsonyi csillag

fénye a szívünknek,

ragyogd be otthonunk,

így boldog az ünnep.

Így boldog az ünnep,

és a sok művesnap,

ragyogd be életünk,

karácsonyi csillag.

 

38. Egy nagy karácsonyfa

Ez az egész világ

egy nagy karácsonyfa.

S ahány emberi szív,

mind ragyogó gyertya.

Így látjuk ilyenkor,

Betlehemes éjben.

Így igaz a világ,

a gyertyák fényében,

a szívek fényében.