A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének sorozata:
Unitárius Könyves Esték

 

I. 2020. január 29. Épített örökségünk – Helyszín: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4., 1. emelet, gyülekezeti terem, 18 óra
Balassa M. Iván: Festett famennyezetek Balassa M. Iván: Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban. Kolozsvár, 2018.

II. 2020. február 27. Az unitárius teológia szolgálatában, PhD-disszertációk Helyszín: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4., 1. emelet, gyülekezeti terem, 18 óra
Hevesi Andrea: „Velünk együtt énekeljenek és imádkozzanak az Úrnak.” A 17. századi unitárius gyülekezeti ének. Bp., 2018.
Koppándi Botond Péter: Az új homiletika és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. Bp., 2019.
Tódor Csaba: Szimbólum, rítus, dráma: angliai és erdélyi unitárius temetésekről. Bp., 2018.

ELMARAD!!! III. 2020. március 26. Unitárius szépirodalom – Helyszín: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4., 1. emelet, gyülekezeti terem, 18 óra
Balázs Ferenc: Mesék: mesék, amiket neked írtam. Bp., 2019.
Balázs Ferenc: Örökmécs lángja füstöt nem ereszt. Válogatott versek. Szerk. Farkas Wellmann Éva. Bp., 2019.
Farkas Wellmann Éva: Parancsolatok (versek, Ferencz Zoltán grafikáival, zenei-CD melléklettel). Bp., 2018.
Bölöni Farkas Sándor: Útazás Észak Amerikában. Reprint. Bp., 2018.
Ignácz Rózsa: Ünnepi férfiú: Szent László király regénye. Bp., 2018.

ELMARAD!!! IV. 2020. április 23. Egyháztörténet. Márkos Albert (1878–1949) munkássága – kiállítás. Helyszín: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4., 1. emelet, gyülekezeti terem, 17,30 óra
Uzoni Fosztó István – Kozma Mihály – Kozma János: AZ ERDÉLYI UNITÁRIUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE, III/I. Fordította: Márkos Albert. A latin fordítást összevetette: Balázs Mihály. Sajtó alá rendezte: Hoffmann Gizella, Kovács Sándor, Molnár Lehel. Bp.–Kolozsvár, 2018.