A Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközségben 2019. szeptember 7-én iktatták be hivatalába Szabó Csengele lelkészt, aki 2018. május 1. kapta meg hivatalos kinevezését.

Az ünnepséget lázas készülődés előzött meg, mely nem csak a helyszínt, hanem a hívek lelkét is felkészítette a nagy napra. Az istentisztelet 10 órától kezdődött, ahol az első szószéki szolgálatot a beiktatandó lelkész végezte, majd Kászoni-Kövendi József, püspöki helynök mondta el beiktató beszédét. Ezt követően sor került magára a beiktatási szertartásra, ahol ünnepélyesen átadta a templom kulcsát, a pecsétet, a kelyhet és egy bibliát.

A köszöntő beszédek során Eleked Botond Áron, az Egyházkerület főgondnoka köszöntötte a lelkészt és a gyülekezetet, Az Egyházközség gondnoka Dr. Kiss Tibor, és a Duna- Tisza Közi Unitárius Szórványegyházközség gondnoka, Balázs Mihály is köszöntőt mondtak. A Magyar Unitárius Egyház központi munkatársai, valamint az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége részéről Székely Kinga Réka osztotta meg velünk gondolatait és tanácsait. Köszöntőt mondott még Bán Csaba a Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomi Egyházközség lelkésze, valamint Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi segédlelkész, az évfolyamtársak és barátok részéről.

A templomi ünnepséget szeretetvendégség követett. A templomi szertartáson 153-an vettek részt, mely igazi emelkedett hangulatot biztosított. S érezni lehetett általa, hogy van jövője közösségünknek, terveinknek lesznek megvalósítói. Istennek legyen hála azért az áldozatos munkáért, mely elvégeztetett, a jószándékú emberekért, akik segítettek, akiknek fontos épülésünk! Köszönjük az Egyházkerületi és az Egyházközségi hozzájárulást az ünnep megvalósulásáért.