Ft. Bálint-Benczédi Ferenc püspök úr 2019. szeptemberétől egy évre a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületéhez rendelte ki Albert-Nagy Ákos gyakorló segédlelkészt. Szeretettel köszöntjük egyházkerületünkben!

Bemutatkozás:

Albert-Nagy Ákos vagyok a budapesti egyházkerület új, gyakorló segédlelkésze. 1990 augusztus 13-án születtem Sepsiszentgyörgyön 3 gyermekes unitárius család legifjabb sarjaként. Szüleim és nagyszüleim nevelésének köszönhetem, hogy 2010 őszén beiratkoztam a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karára, amelyet 2019-ben végeztem el. Útközben, a színház iránt való érdeklődésem miatt a színművészeti egyetem alapszakán is diplomát szereztem. Folyamatosan keresem az átjárási lehetőségeket színház és egyház – színház és rituálé között az átélés öröméért és önmagunk alaposabb felfedezéséért.