Kedves testvéreink!

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Elnöksége az egyházközség presbitériumának döntési hatáskörébe helyezte a személyes jelenlétű istentiszteletek megtartásának lehetőségét. A magyarországi unitárius egyházközségek presbitériumai a jelenlegi súlyos járványügyi helyzetre való tekintettel kivétel nélkül úgy döntöttek, hogy szüneteltetik a személyes jelenléttel járó istentiszteleteket.

Lelkészeink tovább folytatják a tavaszi lezárás idején már jól bevált gyakorlatot, nevezetesen az istentiszteletek online közvetítését és/vagy a videó megosztó oldalakon történő közzétételét.

A gyülekezeti lelkészek a vallásórák megtartását és a konfirmációra való felkészülést szintén a digitális eszközök segítségével oldják meg, a gyülekezetek helyi lehetőségeinek és sajátosságainak a figyelembevételével. Kérjük híveinket, hogy a lelkészi hivatallal kapcsolatos ügyintézést is telefonon és e-mailen keresztül intézzék, csak rendkívüli esetben és előzetes telefonos egyeztetést követően keressék fel személyesen a lelkészi hivatalt.

E rendkívüli helyzetben továbbra is arra biztatjuk minden hívünket, hogy aki még nem tette meg, soron kívül regisztráljon, és éljen az oltás lehetőségével, hogy minél hamarabb újra együtt lehessünk gyülekezeti közösségeinkben.

Figyeljünk és vigyázzunk egymásra, imádkozzunk egymásért, kérjük gondviselő Istenünket, hogy erősítsen meg szeretetben és türelemben, adjon hitet és kitartást számunkra!

Miskolc-Budapest, 2021 február 12.

Kriza János püspöki helynök
Elekes Botond főgondnok