Tisztelendő Egyházközségi Elöljárók!

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének Elnöksége a 2020. november 11-i ülésén megtárgyalta az aznap hatályba lépett veszélyhelyzettel kapcsolatos teendőket a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről rendeletében foglaltaknak a figyelembe vételével.
A kormányrendelet szerint: „Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.”
Az egyházkerület Elnöksége felhatalmazásával kérjük, hogy az egyházközségek 2020. november 12-től további intézkedésig szüneteltessenek minden személyes részvétellel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést, stb. Kérjük a lelkészeket, hogy térjenek át az online istentiszteletek tartására, melyet tegyenek elérhetővé a közösségi internetes felületeken.
Ugyanakkor felhívjuk az egyházközségek elöljáróinak a figyelmét, hogy a rendelet 5. §. kimondja, hogy tilos személyes részvétellel gyűlést szervezni, illetve tartani. Gyűlésnek minősül a keblitanácsi ülés, a közgyűlés, és minden nem szertartás jellegű egyházi összejövetel.
Kérjük a lelkészeket, hogy a temetések során különösen figyeljenek oda, és figyelmeztessék a gyászoló családot a temetési szertartáson résztvevőknek a rendeletben meghatározott 50 főben maximalizált létszámra.
Az esketési megáldások során pedig arra, hogy kizárólag a 6. §-ban feltüntetett minőségben lehetnek személyek jelen a házasságkötésen.
Az egyházkerület Elnöksége figyelembe véve a rendeletben foglaltakat, továbbá mérlegelve a pandémia jelenlegi és várható evolúcióját, a keresztelési szertartások vonatkozásában a szertartást végző lelkészen és énekvezér mellet legfeljebb 10 személy részvételét engedélyezi a templomi szertartáson.
Kérjük, maradéktalanul tartsák be a Magyar Kormány járvánnyal kapcsolatos rendeleteit, intézkedéseit, valamint az Elnökség által előírtakat.
Az egy igaz Isten segítse meg közösségünket ebben a veszélyhelyzetben, és adjon erőt, hitet kitartást az evangélium hirdetésére és megélésére!

Budapest, 2020. november 11.

Atyafiságos üdvözlettel:

Kászoni József                                                                                   Elekes Botond
püspöki helynök s. k.                                                                        főgondnok s. k.