Szomorú szívvel értesítünk mindenkit, aki ismerte, hogy Kiss Mihály nyugalmazott lelkész életének 70. évében váratlan hirtelenséggel 2019. augusztus 22-én visszatért Teremtőjéhez.

Kiss Mihály Kövenden született 1950. május 4-én.

Teológiai tanulmányait 1973-1977 között a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben folytatta.

1978. január 1-től 1986. május 1-ig a Csokfalvi Unitárius Egyházközségben (Maros Megye, Erdély) végezte lelkészi szolgálatait.

1986-tól 2017 augusztusig, a nyugdíjba vonulásáig a Hódmezővásárhelyi Unitárius Egyházközség gyülekezeti lelkésze volt.

Temetésére 2019. szeptember 6-án, pénteken 12.45-kor kerül sor Budapesten, a Farkasréti Temetőben.

 

Budapest, 2019. augusztus 23.

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének Elnöksége