Felhívás adakozásra
az ukrajnai háború kárvallottjainak megsegítése céljából

„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Mt 5,9

Kedves unitárius és más felekezethez tartozó Testvérek!

Európa, különös tekintettel a közép- és kelet-európai országok közvéleménye 2021. ősze óta aggodalommal figyeli Oroszország elnökének és vezetőinek a békét veszélyeztető, háborúval fenyegető nyilatkozatait, az orosz haderő Ukrajna határai mentén, illetve Fehéroroszország területén zajló hadgyakorlatát. Azoknak a nemzedékeknek, akik a szovjet diktatúra idején születtek soha nem feledhető emlékekkel, feloldhatatlan szorongásokkal és gyógyíthatatlan traumákkal élik vagy élték életüket, amiket a kommunista zsarnokság idején szenvedtek el. Szüleink és nagyszüleink közül sokan a szovjet lágerekből soha nem tértek haza.

Hazánk kollektív emlékezete soha nem fogja elfelejteni az 1956-os forradalom és szabadságharc szovjetek általi eltiprását, és az azt követő évek megtorlásait. Arról sem feledkezünk meg, hogy az 1956-os magyar szabadságharc leverését követően elsősorban nyugati-európai és észak-amerikai országok fogadták be azt több százezer magyar honfitársunkat, akik a megtorlás elöl kényszerűségből elhagyták hazájukat.

2022. február 24-én bekövetkezett a lehető legrosszabb forgatókönyv, amire csak kevesen számítottak. Oroszország minden nemzetközi egyezményt felrúgva háborút indított Ukrajna ellen. Az Európai Unió és a NATO tagállamaként, hazánk köztársasági elnöke és miniszterelnöke az első perctől elítélte az orosz agressziót. Az orosz támadást a nemzetközi jog súlyos megsértésének és a Moszkva által eddig vállalt nemzetközi kötelezettségek megcsúfolásának tekinti Magyarország.

Az eltelt három héten Ukrajnából az Európai Unióba már több mint két és fél millió háború elöl menekülő érkezett. Főleg gyerekek, nők és idősek. Jelenleg senki nem tudja megjósolni a háború kimenetelét, azt, hogy mikor lesz tűzszünet és béke. Reális becslések szerint Ukrajnából várhatóan 5 millió menekültre kell számítani. Ukránokra, magyarokra, románokra, ruszinokra, oroszokra és más nemzetiségűekre egyaránt.

Ebben a helyzetben egyházunk kötelessége, hogy minden lehetőségét kihasználva a szenvedők, a megalázottak, a szülőföldjüket kényszerűségből elhagyók és az otthon maradottak mellé álljon. Mindent el kell kövessünk annak érdekében, hogy kapaszkodót jelentsünk a bajba jutottak számára, menedéket a hajléktalanoknak, segítséget minden hozzánk betérő rászorulónak.
A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete ebben a helyzetben eddig az alábbi intézkedéseket hozta:

– Már háború első napjaiban felhívással fordultunk az unitáriusok közösséghez (https://www.unitarius.hu/felhivas-adomanyozasra/), hogy adományozzanak a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára. Egyházunk a segélyszervezet egyik alapítója, ezáltal közelről ismerjük azt a professzionális munkát, amivel a segélyszervezet hazánkban, a Kárpát-medencében és a világ távolabbi országaiban az elmúlt évtizedekben hatékonyan segítette a rászorulókat. Egyházunk vezetői szavatolják az adományok maradéktalan, rendeltetésszerű és optimális felhasználását.

– A háború első hetében a templomos ingatlanunkba befogadtunk és otthont adtunk egy három kiskorú gyereket nevelő kárpátaljai magyar családnak.

Most úgy döntöttünk, eljött az ideje annak is, hogy következő lépésként egyházunk is adománygyűjtésbe kezd. Tesszük mindezt annak érdekében, hogy híveink közül azok, akik nagyobb bizalommal bízzák egyházunkra támogatásukat, ezt közvetlenül is megtehessék. Az összegyűlt támogatás felhasználása a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a testvéregyházakkal való együttműködés alapján fog megvalósulni.

Az adománygyűjtésre az alábbi lehetőségek vannak:
1. Az egyházközségek mindegyikében 2022. március 20-tól kezdődően a vasárnapi istentiszteleteken, illetve hét közben készpénzben vagy átutalással adományozhatnak. Az istentiszteleti hirdetések között a gyülekezeti lelkész megjelöli az erre a célra kihelyezett persely helyét. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Elnöksége úgy döntött, hogy adományozás első köre az idei virágvasárnapon (2022. április 10.) ér véget. Azt kéri az egyházközségektől, hogy a virágvasárnapi perselypénz egészét ajánlják fel adományként.
2. Közvetlenül is lehetőség van adományt átutalni a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Raiffeisen Bankban vezetett 12001008-00378751-00100004 bankszámlájára. Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntessék fel, hogy ADOMÁNY UKRAJNAI RÁSZORULTAK RÉSZÉRE.

Kedves testvérek!
Kétszer segít, aki időben segít!
Mindenkit kérünk, aki csak teheti, nyújtson anyagi segítséget a bajba jutottak megsegítésére. Azt gondoljuk, hogy a keresztény felelősségviselés mellett a jelen helyzetben 1956 emléke számunkra erkölcsi imperatívusz.

Budapest, 2022. március 14.

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete Elnöksége