Kétszeresen segít, aki gyorsan segít!

Kedves Testvérem!
Mindannyian megrendülten fogadtuk a szomszédos Ukrajnában zajló háború hírét.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet átfogó segélyprogramot indított a háború hatásai miatt nélkülözők támogatására, és azonnali segítséget nyújt azoknak, akik kénytelenek voltak mindenüket hátrahagyni. Unitárius Egyházkerületünk a Segélyszervezet alapító és jelenleg is aktív tagjaként csatlakozik a gyűjtéshez. Ez úton is kérjük Testvéreinket, hogy támogassák e nemes ügyet az alábbi linken keresztül:
https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/

Imádkozzunk Ukrajna lakosságáért, köztük a kárpátaljai magyarságért, a békéért!
A gondviselő Isten segítsen meg mindannyiunkat!

 

Készen áll a segítségnyújtásra az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviselete

Adománygyűjtés indul a humanitárius segítségnyújtás támogatására

Az Öku­me­ni­kus Se­gély­szer­ve­zet ké­szen áll, hogy be­kap­cso­lód­jon a Nyu­gat-Uk­raj­ná­ba ér­ke­ző belső me­ne­kül­tek el­lá­tá­sá­ba. A ma­gyar szer­ve­zet be­reg­szá­szi köz­pont­ja mel­lett Lem­berg­ben is ko­or­di­ná­ci­ós köz­pon­tot hoz létre. Emel­lett or­szá­gos ado­mány­gyűj­tést is hir­det­nek a hu­ma­ni­tá­ri­us se­gély­prog­ram­juk tá­mo­ga­tá­sá­ra.

A Segélyszervezet folyamatosan kapcsolatban van a kelet- és közép-ukrajnai partnerszervezeteivel, így a szükséges biztonsági feltételek mellett az ország többi régiójában is képes humanitárius akciókat végrehajtani.

Az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtést hirdet a szomszédos országban kialakult háborús helyzet miatt szükséges humanitárius segélyprogramjának támogatására. Él a Segélyszervezet 1353-as adományvonala, melynek tárcsázásával hívásonként bárki 250 forinttal támogathatja a bajbajutottakat. A segélyszervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, illetve az ott feltüntetett 11705008-20464565 számlaszámon is.

Az Ökumenikus Segélyszervezet Ukrajnában (Kijevben) hivatalosan bejegyzett, országos kiterjedésű tevékenységet végző szervezet. Gyors és koordinált segítségnyújtását a két és fél évtizedes állandó jelenlétén túl, a 2014-15-ben kezdődő válság idején kiépített, illetve az elmúlt időszakban a COVID kapcsán kormányzati együttműködésben végrehajtott segélyakciók (kórházak ellátása, lélegeztetőgépek célba juttatása) során kialakított mechanizmusok és partnerségek is lehetővé teszik. Ezen egyedülálló beágyazottság miatt az elmúlt napokban a genfi székhelyű, egyházi hátterű segélyszervezeteket tömörítő nemzetközi szövetség (ACT Alliance) is felkérte az Ökumenikus Segélyszervezetet, hogy dolgozzon ki javaslatokat a szükséges humanitárius segítségnyújtásra, valamint több jelentős nyugat-európai segélyszervezet is felvette a kapcsolatot a szervezet budapesti központjával, így nemzetközi segélyprogramok végrehajtására is készül az Ökumenikus Segélyszervezet.

Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet