A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2019. július 5-én, Kolozsváron ülésezett. A főtanácsi ülés munkálatai után ünnepi gálára került sor a János Zsigmond Unitárius Kollégium Felvinczi György dísztermében, ahol sor került a kiemelkedő egyházszolgálati teljesítmények méltatására. Itt került sor Kaveczkiné dr. Farkas Katalin egyházkerületi felügyelőgondnok, a Budapesti Unitárius Egyházközség gondnokának méltatására.

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok munkájának elismerése – a Budapesti Unitárius Egyházközségben kifejtett tevékenységéért

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy Kaveczkiné dr. Farkas Katalin gondnok az a hívünk, aki a Magyarországi Egyházkerületért (korábban a Magyarországi Unitárius Egyházért) formálisan a legrégebb óta tevékenykedik. Anyai ágról unitárius, születése óta szorosan kötődik a Nagy Ignác utcai gyülekezethez: ebben a templomban keresztelték, ide járt hittanra, itt konfirmált, itt esküdött, illetve itt keresztelték mindkét gyerekét.
Több mint négy évtizede aktív tagja egyházunknak. Kezdetben ifjúsági programok, konferenciák szervezésben vett részt. 1977 óta aktív tagja az IRF-nek (Interreligious Fellowship). Az 1990-es évek elején részt vett a Magyarországon megvalósított IRF konferencia és túra szervezésében. Kapcsolatai az európai és az észak-amerikai unitárius közösségek képviselőivel máig aktívak.
A Budapesti Unitárius Egyházközségben 1988 és 2000 között presbiter, majd 2001-től 2014-ig jegyző. 2014 márciustól 2016. októberig az egyházközség gondnoka. 2017 decemberétől ismét az egyházközség gondnoka.
2012 és 2016 között az egyházkerület képviselő tanácsának tagja. Jelenleg is tagja az egyetemes egyház Főtanácsának és Zsinatának.
Egyházközségi elöljáróként meghatározó szerepet vállalt a Nagy Ignác utcai templomos ingatlan felszentelése 125. évfordulója méltó megünneplésének szervezői munkálataiban. 2016-ban a templomkertben felavatott harangláb felavatása, illetve a templom festett ólomüveg ablakainak restaurálása gondnoksága idején valósult meg.
2018 nyara és 2019 húsvét közötti időszakban az egyházközség egyetlen hivatalos képviselőjeként példamutató odaadással és körültekintéssel látta el feladatait, aminek eredményeként a megüresedett lelkészi állás betöltése az egyházi szabályokban foglaltak szerint valósult meg.
A tisztségével kapcsolatos feladatait mindig magas szinten látta el, szolgálatát az alázat, illetve egyházunk iránt érzett mély szeretete jellemezte.

Ez úton is gratulálunk az elismeréshez, Isten áldását kérjük életére!