Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2021. július 9-én ülésezett Kolozsváron, a belvárosi unitárius templomban, illetve Budapesten, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában. A két helyszínen egyidejűleg zajló ülések résztvevői között távközléses kapcsolat biztosította az együttes tanácskozást.

A főtanácsi ülés kezdetén Kovács István közügyigazgató tartott áhítatot a kolozsvári belvárosi unitárius templomban. Az ülést Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg. A határozatképesség megállapítása és a tárgysorozat elfogadása után megtörtént az egyházkerületi főtisztségviselők (Kriza János püspöki helynök, Elekes Botond egyházkerületi főgondnok) megbízatásának megerősítése, majd a szolgálati eskütételek után átadták a tiszteletbeli címeket az arra érdemes korábbi egyházi tisztségviselőknek. Az ülésen a következő egyházközségek szervezeti jellegének átalakítását fogadták el: a Zsil-völgyi Unitárius Társegyházközségét, az Ákosfalvi Unitárius Leányegyházközségét és a Szegedi Unitárius Leányegyházközségét.

Az ünnepi istentiszteleten Csáki Levente kobátfalvi lelkész, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör esperese szolgált. Az ülés főhatósági választásokkal folytatódott, amely által a Főtanács a 2021–2027 közötti megbízatási időszakra megválasztotta az egyház főtisztségviselőit – a püspökön kívül –, vagyis: a két főgondnokot (dr. Sándor Krisztina, Farkas Emőd), a főjegyzőt (Rácz Norbert Zsolt) és a közügyigazgatót (Lőrinczi Lajos), ugyanakkor a Középfokú Fegyelmi Bíróság tagjait. Az ülés tárgysorozatán jogszabályalkotás is szerepelt, elfogadták az egyházi testületek távközlés útján történő ülésezése és írásbeli határozathozatala szabályzatát.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya