Főtisztségviselők

Főtisztségviselők

Kriza János

Püspöki helynök

Nagyváradon születtem 1972-ben. Iskoláimat Nagyváradon végeztem, az Ady Endre Líceumban érettségiztem 1990-ben, majd ez év

Elekes Botond

Főgondnok

Kaveczkiné dr. Farkas Katalin

egyházkerületi felügyelőgondnok

Dr. Szent-Iványi Ilona

Jegyző

Pap Gy. László

Közügyigazgató