Felújítás utáni hálaadás Pestszentlőrincen

Felemelő ünnepségre került sor 2021. október 17-én, vasárnap a Pestszentlőrinci Egyházközség templomában.
Szent-Iványi Ilona gyülekezeti lelkész az istentisztelet elején elmondta, hogy a gyülekezet hálát ad Istennek, hogy 2018-2020 között teljesen felújították a templom külsejét, valamint megemlékeztek arról, hogy 85 évvel ezelőtt szentelték fel az akkori Állami Telepen otthonra találó erdélyi menekült unitáriusok által épített templomot.

Az ünnepi szószéki szolgálatot Kriza János püspöki helynök végezte.

Köszöntőt mondott Szaniszló Sándor 18. kerületi polgármester, aki alpolgármestereivel közösen vett részt az ünnepségen..
Elekes Botond főgondnok köszöntő beszédében a cselekvő szeretetről beszélt, mely mindig is jellemezte a lőrinci unitárius közösséget.
Dr. Korányi András evangélikus lelkész a kerületi gyülekezetek nevében köszöntötte az egybegyűlteket.
Szász János unitárius mérnök testvérünk, aki 3 éven keresztül szakmailag felügyelte a felújítási munkát, nagyon részletes és vetített képes beszámolót tartott az elvégzett munkálatokról.

Csörsz Rumen István irodalom- és zenetörténész 16. századi Bogáti Fazakas Miklós unitárius zsoltárait adta elő.

Nagy megtiszteltetés volt a gyülekezet számára, hogy Kovács István püspök is részt vett az ünnepségen és köszöntötte a közösséget, majd táblaavató beszédet és áldást mondott.

Az ünnepséget kötetlen beszélgetés és szeretetvendégség követte a gyülekezeti teremben.