Püspöki helynöki körlevél

Kedves Híveink! Szeretett Atyámfiai!
Az új koronavírus (COVID-19) 2020. szeptembertől jelentősen megemelkedett terjedése miatt fokozottan kérem híveinket, hogy tegyenek meg mindent a vírus terjedésének megakadályozására!
Kérem a híveket, hogy vegyék komolyan a templomban, gyülekezeti teremben, egyházi zárt térben a maszkviselés kötelezettségét! Figyeljenek oda a maszkok és fertőtlenítőszerek beszerzésére és használatára! A templomot szellőztessék, és minden istentisztelet után a padokat, énekeskönyvet fertőtlenítő szerrel töröljék át!
Javasoljuk a híveknek, hogy a járvány ideje alatt tekintsenek el az egymással, illetve a lelkésszel való kézfogástól, öleléstől!
Enyhébb betegség esetén se vegyenek részt az istentiszteleten, gyülekezeti rendezvényeken!
A közelgő Őszi hálaadás ünnepi istentiszteleten ügyeljenek a kellő távolság megtartására, valamint elrendeltem, hogy lelkészeink az Úrvacsorát kizárólag külön kis kehelyből, egyéni kis pohárból szolgáltathatják ki!
Szeptember 14-től hétköznap reggel 9 órakor lelkészeink ismét jelentkeznek a Reggeli imapercek keretében áhítattal a Facebook oldalon, hogy ebben a nehéz helyzetben is segítsék híveink felkészülését az ünnepre.

Híveinknek jó egészséget, felelős keresztény magatartást és áldott őszi ünnepszentelést kívánok!

Budapest, 2020. szeptember 10.

Atyafiságos üdvözlettel:
Kászoni-Kövendi József püspöki helynök