Kászoni József püspöki helynök 2020. február 29-én, Pécsen járt püspöki helynöki vizsgálószéken. A vizsgálószék tagjai voltak rajta kívül Kaveczkiné dr. Farkas Katalin felügyelőgondnok és dr. Szent-Iványi Ilona jegyző. A pécsi központú Dél-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség lelkésze Máté Ernő és gondnoka Bandi András szívélyesen fogadták a vizitációt. Rendszerezve előkészítették a szükséges dokumentumokat. A helynök és kísérete alapos ellenőrzést tartottak, megvizsgálták az anyakönyveket, az iktatót, a lelkészi munkanaplót és a gazdasági ügyvitelt. Mindent rendben találtak, és a helynök örömmel nyugtázta, hogy fejlődés, komoly élet van a szórványegyházközségben.

11. órakor Kászoni József istentiszteleti szolgálatot végzett, melyen a hívek közül is sokan részt vettek a pécsi evangélikus gyülekezeti teremben.
Istentisztelet után helynök köszöntötte a gyülekezeti tagokat, majd a hozzászólások rendjén a gondnok és a presbiterek kifejezték azt a komoly tervüket, hogy gyülekezeti házat szeretnének létrehozni Pécs központjában.
A vizitáció befejezése után a gyülekezet ebéden látta vendégül a vizsgálószék tagjait.