2019. december 7-én a Debreceni Unitárius Egyházközségbe szállt ki a bizottság a helynöki vizsgálószéki megtartására. A vizsgálószék munkáját Kászoni József helynök úr adventi templomi szolgálata indította, ezt követően került sor az egyházközségi munka számbavételére. A Vizsgálószék tagjai a püspöki helynök mellett Kaveczkiné dr. Farkas Katalin felügyelőgondnok, dr. Szent-Iványi Ilona jegyző és Máté Ernő közügyigazgató voltak. Az egyházközség részéről jelen volt Pap Gy. László lelkész, Pap Margit presbiter és a hívek egy része.