Kedves Testvéreink!
Az alábbi levél a húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének lelkészei egységesen alakították ki ezt a beosztást a kolozsvári Főhatósági operatív testület ajánlását figyelembe véve.
A koronavírus-járvány nem teszi lehetővé, hogy a húsvét ünnepe alkalmával személyes részvételű ünnepi istentiszteleteket tartsunk. Bár nincs lehetőségünk templomainkban a megszokott módon hálát adni Istennek azért, hogy megadta számunkra ez újabb ünnepi alkalmat, mégis keressük annak a módját, hogy családi otthonainkban méltóképpen megüljük vallásos életünk e fontos pillanatait.

NAGYHETI ÁHÍTATOK

A húsvétot megelőző nagyhéten minden reggel 9 órától nagyheti áhítatot tartanak a lelkészek, amelyet élőben az egyházkerület Facebook-oldalán lehet megtekinteni: https://www.facebook.com/unitariusegyhazkerulet/

A felvételek utólag megosztásra kerülnek a gyülekezetek Facebook-oldalán.

 

NAGYPÉNTEK

A Jézus utolsó napjait, szenvedését és halálát énekelt formában összefoglaló vallásos szertartás lehetőséget kínál mindenkinek arra, hogy Jézus szenvedéseit felidézve a fontos dolgokról elmélkedjen, imádkozzon Istenhez, ezzel is hozzájárulva, hogy húsvéti örömünk – a nagypénteki tragédia ellenére – a maga teljességében megtörténjen.
Nagypénteken, április 10-én délután a következő Passió-közvetítésekre kerül sor, időrendben:
– 16 órától Albert Nagy Ákos előadásában felvételről a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Facebook-oldalának megosztásában;
– 17 órától élőben a Debreceni Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán;
– 18 órától a Budapesti Unitárius Egyházközség oldalán a Budapesti Unitárius Kamarakórus tavalyi felvétele.

 

HÚSVÉT 1. NAPJA

A MUEME püspöki helynöke és lelkészei az unitárius közösség és egység megélésének szándékával csatlakoznak az egyetemes egyházi kezdeményezéshez, hogy húsvét ünnepén lélekben együtt ünnepeljünk. Ezért kérjük gyülekezeti közösségeinket és pártoló tagjainkat, hogy együtt csatlakozzunk magyarországi idő szerint 10 órától a kolozsvári belvárosi unitárius templomból élőben közvetített ünnepi istentisztelethez a Magyarországi Unitárius Egyházkerület, vagy a saját gyülekezetünk Facebook-oldalán. Az ünnepi istentiszteleten főtisztelendő Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikál, úrvacsorai ágendát Rácz Norbert Zsolt helyi lelkész mond.
A személyes részvételű istentiszteletek hiánya ellehetetleníti a hagyományos módon történő úrvacsoravételt. Mindazonáltal testvéreinket arra buzdítjuk, hogy otthonaikban éljenek a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyekkel, az alábbi útmutató szerint:
• Készüljünk mind lelkileg, mind ruházatunk által a pillanat ünnepi jellegére. Jó előre terítsük meg az asztalt, helyezzünk rá egy díszesebb poharat, amit töltsünk meg borral, és szalvétával/kendővel takarjunk le.
• A kenyeret vágjuk fel kockákra, helyezzük egy szebb lapostányérra vagy tálcára, és szintén takarjunk le.
• Énekeljünk és imádkozzunk a szertartást végzővel, majd amikor ő magához vette a jegyeket, mi is vegyünk egy kocka kenyeret, fogyasszuk el, majd igyunk rá egy korty bort. Az úrvacsoravétel után imádkozzunk.
• A felnőtt családtagok osszanak egymásnak úrvacsorát.
• Amennyiben a család nem a meghatározott istentiszteleti időben veszi magához az úrvacsorát, akkor – a fentiek szerint – készítsék elő a helyszínt, majd mondjanak el egy imát, valamint a Miatyánkot. Ezután olvassák fel a Bibliából a szereztetési igéket, a következők szerint: Azon az éjszakán, amelyen elárultatott – a tanítványokkal elfogyasztott ünnepi vacsora után – Jézus „… vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki.” (Lukács evangéliuma 22. fejezetének 19–20. verse). Éljenek a fentiek szerint a két jeggyel, majd újra imádkozzanak. Valamelyik felnőtt személy kérjen áldást.
• Amennyiben valaki egyedül él, a fentiek szerint készítse elő az úrvacsorát, majd ugyancsak a fentebb leírtak alapján éljen az úrvacsorai jegyekkel.

 

HÚSVÉT 2. NAPJA

Húsvét másodnapján, hétfőn a következő magyarországi egyházközségekből jelentkezünk élő istentisztelettel:
– A Hódmezővásárhelyi és Szegedi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 10 órától.
– A Kocsordi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 10 órától.
– A Budapesti Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 11 órától.
– A Debreceni Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán de. 11 órától.
– A Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán 11 órától.
Az ünnepi istentiszteleteknek nem lesz része újabb úrvacsoravétel.

Isten áldása legyen az ünnepre való készülésünkön! Ő segítsen minket gondviselő szeretetével, hogy e nehéz időkben is hitet és erőt találjunk az őszinte ünnepszenteléshez!

Atyafiságos tisztelettel:
a MUE ME lelkészei