In memoriam Dr. Lőrincz Ernő (1927 – 2024)

Erdélyi székely kisiparoscsaládba született a Hargita alján, Kápolnásfaluban, 1927 december 30-án. Szülei, Ákos és Ida Homoródkeményfalváról és Abásfalváról származtak, házasságukból Ernő fiuk és Magdolna leányuk született.

Édesapja az unitárius ősök hitét plántálta fiába.

Elemi iskolába Abásfalván járt, majd a báró Orbán Balázsról elnevezett székelykeresztúri unitárius gimnáziumban folytatta középiskolai tanulmányait.

Jeles érettségi után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán szerzett diplomát 1950-ben.
1956-ban kötött házasságot Kelemen Máriával, aki életük számtalan kihívása ellenére is évtizedekig méltó szellemi társa maradt. Ebből a házasságból két leánya született, Melinda és Gabriella.
1967-ben települt át Magyarországra, ekkor avatták doktorrá, majd 1971-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot is, melynek révén a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjává vált.
A Pécsi Tudományegyetem docenseként oktatott 1975-ig, majd Budapesten folytatta aktív jogászi pályafutását különböző intézményekben. Ekkor kapcsolódott be aktívan az Unitárius Egyház életébe. A Budapesti Egyházközség presbitere volt, majd egyházi jogtanácsos és később főgondnokhelyettes. Egyházi munkáját áldozatosan végezte, jogi tudásával segített az 1990 utáni ingatlan visszaigénylések során.
2011-től a Pestszentlőrinci Egyházközség tagja lett, évekig, szinte minden vasárnap részt vett az istentiszteleteken. Majd megromlott egészségi állapota miatt élete utolsó éveit Melinda lánya mellett töltötte, aki édesapját hűségesen ápolta.

Életének, személyiségének meghatározó része volt a szülőföld iránti szeretet. A székelység és az egész Kárpát-medencei magyarság sorsát aggódó figyelemmel kísérte.

A tudás és műveltség szeretete, a világ dolgai iránti kifogyhatatlan kíváncsisága, alapvetően optimista életszemlélete tartotta meg 96 évig szellemi frissességben.

Családjának megnyugvást kívánunk az örökélet hitének reményében.

Emléke legyen áldott!

Temetése 2024. március 8-án lesz a Gyúrói Temetőben, a szertartást Szent-Iványi Ilona lelkész végzi.