Kedves Szülők!

Szíves figyelmükbe ajánljuk az unitárius hittanoktatást, amelyre gyermekük felekezeti kötődéstől függetlenül jelentkezhet.
Hittanóráinkon játékos szellemben közelítjük meg az élet fontos etikai kérdéseit a Biblia történetein keresztül. Megközelítésünkben a vallási dogmák ismerete helyett a nyitott vallásos gondolkodás kialakítása játszik kulcsszerepet.

Célunk
– a gyermekek személyiségének kibontakoztatása
– a családi- és egyéb közösségi értékekhez való kötődés erősítése
– a kreativitás és a nyitott gondolkodás fejlesztése
– az általános műveltség gazdagítása

A Magyar Unitárius Egyház a történelmi egyházak csoportjába tartozik. Ez az egyetlen magyar alapítású protestáns felekezet. Megalapítója Dávid Ferenc, erdélyi reformátor. Az egyház megalakulása az 1568. évi tordai országgyűléshez kötődik, ahol a világon először hirdették ki a vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság törvényét.

„Egy az Isten!” „A hit Isten ajándéka.”

Bővebb info:
– www.unitarius.hu
– unitariushittan@gmail.com
– +36 1 3112801

Szeretettel várunk szeptembertől!