Levéltár és könyvtár

Újra látogatható a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény!

Tisztelt Kutatók!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk és levéltárunk újra fogadja látogatóit és kutatóit (maszk viselése elvárt!). Kérjük Önöket, hogy mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák be a könyvtárhasználati szabályokat.
2021. június 10.

 

Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény

Cím: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 4. Tel: (1) 311-4237, e-mail: gyujtemeny@unitarius.hu.
Fenntartó: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Kutathatóság: Előzetes bejelentéssel látogatható.
Nyilvános könyvtár nyitvatartás: kedd: 10–14 óráig; csütörtök : 10–14 óráig.

A könyvtár a Magyarországi Unitárius Egyház központi könyvtára. Nélkülözhetetlen kutatóhelye az unitárius egyház történelmével, tanításával foglalkozó kutatóknak, diákoknak. Gyűjteménye: unitárius szerzők művei, unitárius és protestáns periodikák, idegen és magyar nyelvű könyvek. Cédulakatalógus, szerzői betűrendes (számítógépes feldolgozás alatt).  A könyvtár gyűjtőköre: unitárius szerzők unitárius vonatkozású és egyéb írásai, protestáns és általános teológiai szakirodalom, unitárius sajtó 1861-től napjainkig. Mai gyűjtőkör: unitárius tárgyú vagy azzal kapcsolatos könyvek és folyóiratok. Általános teológiai és társadalomtudományi témájú könyvek.

A könyvtári gyűjtemény mellett az unitárius egyház levéltári iratait is itt őrzik.
A Levéltár fondjegyzéke, repertóriuma elérhető: http://www.unitar.hu/level/index.html

A könyvtár a budapesti anyaegyházközség fennállása (1882) óta adományokból és hagyatékokból gyűlt össze. A könyvek könyvtárrá rendezését id. László Gyula végezte először az 1920-as években. A Budapesti Egyházközség könyvtára 1930-tól 6000 kötettel fogadta olvasóit. A II. világháborúban a könyvállomány egy része megsemmisült, ezt követően a hetvenes évekig ömlesztve tárolták a megmaradt könyveket.
Ferenc József püspöksége idején (1971-1988) a 70-es években Dr. Kaplayné Shey Ilona végezte el a könyvtár újjászervezését. Szerzői betűrendes katalógust állított fel a 3700 kötetre apadt könyvtár anyagáról, unitárius tárgyszó katalógust kezdett kialakítani, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével a régi könyveket védetté nyilvánította. Állami és fenntartói támogatással az 1994-ben kinevezett új könyvtáros: Muszka Ibolya irányításával 1997-ben történt meg az önálló helyiségbe való költözés.
2000-ben kezdődött meg az időközben ismét 6000 kötetre gyarapodott állomány katalógusának elektronikus kialakítása.

A könyvtár 2002-ben Alapító Okiratban erősítette meg nyilvános jellegét, és nagyobb gyakorisággal áll az érdeklődő olvasóközönség szolgálatára, s az elektronikusan feltárt anyag folyamatos bővítéssel olvasható az interneten.
A Könyvtár katalógusa elérhető:  https://unitarius.opac3.monguz.hu/

2014-ben a könyvtár és a levéltár új helyiségekkel bővült. A könyvtár-levéltár az új helyiségekkel együtt új nevet is kapott. Az Egyházkerület vezetősége a dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény elnevezés mellett döntött, így a január 16-án tartott megnyitó egyben névadó ünnepség is volt. A nagy sajtóérdeklődés mellett lezajlott eseményen a nemzeti színű szalag elvágása után beszédet mondott Bálint Benczédi Ferenc püspök, Elekes Botond főgondnok és Hölvényi György egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az alkalomra összeállítottunk egy kiállítást is Szent-Iványi Sándor életéről és munkásságáról, amelyet Muszka Ibolya, a gyűjtemény vezetője nyitott meg.

Intézményünk szeretettel várja Olvasóként az egyháztörténet iránt érdeklődő kutatókat, egyetemi hallgatókat is. Könyvtárunk tagja az Egyházi Könyvtárak Egyesületének és az informatikai célkitűzéseket kitűző kulturális intézményeket magában foglaló Hungarnet Egyesültnek.

Szolgáltatások
Helyben olvasás. A beiratkozott olvasó a nyitvatartási időben helyben olvasásra jogosult.

Kölcsönzés
A beiratkozott olvasó 4 dokumentumot kölcsönözhet 1 hónapos határidőre, mely meghosszabbítható maximum további 2 hónapi időtartamra.

Muzeális dokumentumok kutatása
Az 1800 előtti dokumentumok nem; az 1900 előtti dokumentumok egyes példányai csak állapotuk függvényében kölcsönözhetők.

Közhasznú információk
A könyvtár a használó igénye szerint a használó részére közhasznú információt szolgáltat.

Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtár részt vesz a könyvtárközi kölcsönzési feladatok ellátásában.

 

Korábbi rendelkezések:

2020. július 15.:

Újra látogatható a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény

Tisztelt Kutatók!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 279/2020. (VI. 13.) Kormányrendelet értelmében az óvintézkedések betartása mellett könyvtárunk is újra fogadja látogatóit és kutatóit.

Nyitva tartás:

Kedd:        10:00 – 14:00

Csütörtök: 10:00 – 14:00

  • A könyvtár szolgáltatásait előzetes bejelentkezés és időpontegyeztetés alapján lehet igénybe venni.
  • Az igényelt dokumentumok listáját is előre, e-mailben kérjük megküldeni a gyujtemeny@unitarius.hu címre.
  • Kérjük olvasóinkat, hogy a könyvtárat/levéltárat csak a kötelezően elvárt maszk viselésével látogassák, enélkül nem engedélyezhető a belépés. A kézfertőtlenítés lehetőségét biztosítjuk. Kesztyű használata is ajánlott. Maszkról és kesztyűről a látogatóknak maguknak kell gondoskodniuk.

Kérjük Önöket, hogy mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák be a könyvtárhasználati szabályokat.

(2020.07.15-től visszavonásig érvényes)

2020. március 12.:

ZÁRVA

Tisztelt Kutatók!

A 2020. március 11-én a kormány által elrendelt járványügyi veszélyhelyzethez igazodva, a Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény 2020. március 12-től további intézkedésig felfüggeszti működését, nem fogad látogatókat.

A Könyvtár és Levéltár állományával kapcsolatban továbbra is várjuk Olvasóink  megkeresését az gyujtemeny@unitarius.hu e-mail címen.

Az új fejleményekről folyamatos tájékoztatást adunk weboldalunkon.

Türelmüket, megértésüket köszönjük!