A Zwingli Protestáns Kiadó gondozásában megjelent Dr. Retkes Attila: Unitáriusok Budapesten – Egy erdélyi történelmi egyház a főváros vallási életében (1869–1949) című kötet, amely a magyarországi (Erdélyen kívüli) unitárius egyházközségek történelmébe ad betekintést.
A budapesti unitárius közösség létrejöttét és fejlődését két tényező határozta meg. Az egyik a történelmi-politikai szükségszerűség: az első budapesti unitáriusok olyan tisztviselők és családtagjaik voltak, akik az 1867. évi Kiegyezés nyomán létrejött Osztrák-Magyar Monarchia új közigazgatási struktúrája miatt költöztek Budapestre, hogy a fővárosban vállaljanak hivatalt. A másik tényező a felekezettörténeti folyamatokban részt vevő, kulcsszerepet vállaló személyiségek karaktere: teológiai és kulturális felkészültsége, személyiségjegyei.
Az egyháztörténeti monográfia szerkezetét ez a kettősség – a politikai/közigazgatási/művelődés­történeti kontextus, illetve az „emberi tényező” domináns szerepe – határozta meg. A szerző Dr. Retkes Attila (a Budapesti Unitárius Egyházközség volt presbitere), mindvégig törekedett a történelmi háttér kellően részletgazdag ábrázolására, illetve igyekezett megragadni azt a speciális kontribúciót, amellyel a magyarországi (és részben erdélyi) unitárius egyháztörténelem jeles szereplői a felekezet budapesti közösségét gazdagították, fejlődését elősegítették. A kötet a szerző 2018. május 21-én, Debrecenben, summa cum laude minősítéssel megvédett doktori értekezésének közreadása – a legszükségesebb, minimális változtatásokkal.

A Budapesti Unitárius Egyházközség által rendezett könyvbemutatóra február 23-án, 12.15 órakor kerül sor a Nagy Ignác utca 2-4. szám alatti gyülekezeti teremben.

A kötete megvásárolható február 23-tól a Nagy Ignác utcai egyházközségi irodában, valamint a kiadó tervei szerint szerint az alábbi 4 budapesti könyvesboltban:
– Huszár Gál Könyvkereskedés (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.)
– Kálvin Kiadó könyvesboltja (1113 Budapest, Bocskai út 35)
– Kálvin Kiadó Zsinati könyvesbolt (1146 Budapest, Abonyi u. 21.)
– Filologosz Keresztény Könyvesbolt (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 12.).

A Zwingli Protestáns Kiadó másik kiadványa: Dr. Rácsok Gabriella: A film mint missziói eszköz korunk változó vallásosságának kontextusában (Zwingli Protestáns Kiadó, 2019.; 276 oldal, keménytáblás) című kötete. A kötet elméleti keretet próbál nyújtani a jelenlegi gyakorlatok (pl. gyülekezeti filmklubok, egyetemi/főiskolai keresztyén filmklubok, filmes evangelizációk) számára. A szerző református teológus-lelkész, angol nyelv és irodalom szakos bölcsész, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatója.