Kedves Testvéreink!

2022. október 1-től kezdődik Magyarországon a népszámlálás, amelynek igen komoly tétje van egyházkerületünk egyházi élete szempontjából.

A népszámlálás egyik fontos célkitűzése az, hogy részletes adatokkal szolgáljon a magyarországi társadalom tagjainak vallási hovatartozásáról. Rendkívül fontos, hogy vállaljuk unitárius mivoltunkat, ugyanis a népszámlálási eredmények az elkövetkező évtizedben nagymértékben meghatározzák majd unitárius közösségeink társadalmi súlyát. A népszámlálási adatok ugyanakkor egyházkerületünk számára is fontos visszajelzést jelentenek, hiszen azok alapján pontosabb képet kaphatunk arról, hogy az egyes településeken, régiókban hányan vallják magukat unitáriusnak.

A népszámlálás időtartama és módja

– Október 1. és 16. között önállóan, online lehet kitölteni a kérdőíveket, a nepszamlalas2022.hu hivatalos oldalon.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. Ebben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ami az online kitöltéshez szükséges. Kérjük, őrizze meg ezt a felkérőlevelet.

– Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

Vallásunk megjelölése a kérdőíven

A vallásra vonatkozó kérdés a 14., az önkéntesen megválaszolandó kérdések közé tartozik, amire a válaszadás nem kötelező. Számunkra kiemelten fontos, hogy e kérdésre a válaszadás megtörténjen!

A 14. kérdés így szól: Mi a vallása, felekezete?

Az online felületen legördülő válaszlehetőségek közül unitárius vonatkozásban az unitárius (13. hely), VAGY Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (39. hely) lehetőséget választhatjuk. Bármelyik válasz helyes, a feldolgozás során mindkettő az unitárius valláshoz tartozást jelzi.

Kérjük híveinket, hogy  október 1-16. között töltsék ki online a népszámlálási kérdőívet. Biztassák egymást, családtagjaikat, barátaikat, ismerőseiket, hittársaikat a népszámlálásban való részvételre, hogy ez úton is kifejezésre juttassuk unitárius szeretetközösségünkhöz való tartozásunkat!

További információk a népszámlálásról

Tisztelettel ajánljuk híveink figyelmébe a nepszamlalas2022.hu honlapot, ahol részletes információk találhatók a népszámlálással kapcsolatban. Általános tudnivalók a kérdőív kitöltéséről: https://nepszamlalas2022.hu/amit-a-kerdoiv-kitolteserol-tudni-kell

Ha bármilyen kérdésük van, vagy felmerülő problémával találkoznak, forduljanak bizalommal a Lelkészi Hivatalhoz vagy lelkészeinkhez.

Konfirmációnk alkalmával mindnyájan válaszoltunk Unitárius Káténk 20. kérdésére: Te milyen vallású vagy? Válaszoljunk most is tiszta szívből: Én unitárius vagyok!