A budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközségben 2019. szeptember 14-én, 18:00 órai kezdettel került sor az új templomi orgona avató ünnepségére.

Kászoni József püspöki helynök ünnepi áhítata után Léta Sándor, a gyülekezet lelkésze és Gergely Felicián a gyülekezet világi vezetője üdvözölték a jelelevőket. Ünnepi beszédet mondott dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere és Elekes Botond a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka. Az esemény ünnepi meghívottja Pap Zoltán orgonaépítő mester volt. Az ünnepség végén a felavatott orgonán Kály-Kullai Rita orgonaművész barokk és romantikus műveket játszott.

Ismét zeng az orgona

Hosszú hússzú évek óta húzódó probléma a Bartók Béla Egyházközségünkben az orgona hiánya. Az áhítat egyik közbenjárója és lélekemelője elhallgatott már 15 éve. Csak állt a helyén, némán a lelket melengető régi társ.

Sok évvel ezelőtt akkori lelkészünk és püspökünk Rázmány Csaba gyűjtést kezdeményezett és vele együtt a sok társ kereste a kilábalást. Sajnos, a keret relatíva inkább csökkent mivel a régi felújításának, illetve az új beszerzésének ára feloldhatatlan problémát jelentett egyházközségünknek.

2018-ban egy új lehetőség jelentkezett Németországból való ott leszerelhető orgona megvásárlására. A gondolat kezelője és közvetítője Léta Sándor lelkészünk felvette a kapcsolatot a szakmunka elhívatott vállalkozójával aki ezután árajánlatot adott a mi régi orgonánk szétszerelésére és a külföldi orgona helyszínre szállítására és beüzemelésére.

A lehetőség felcsillant, ugyanakkor sok bizonytalanság övezte a megvalósíthatóságát. Joggal vetődött fel a leszerelhető orgona műszaki állapota, működőképessége, a szállítás bonyolultsága, a helyszíni le és az új felszerelésének technikai megvalósítása. De leginkább az a tény, hogy fedezetet kellett tudni biztostani melynek elutalása után látszott lehetségesnek az ügymenet elindítása. A kockázatos és jelentős összegű beruházást az EKKT elnökségének jóváhagyásával Elekes Botond főgondnok úr vállalta fel minden részletre történő kitekintés mellett. Ez a cselekedet jelenthette és jelenti azt, hogy ma a Hőgyes Endre utcában ismét az orgona meghitt hangja mellett folytatódhat az egyházközségi élet.

Azok a testvéreink, akik hosszú évek óta várták és remélték, hogy egyszer ez a rendkívüli helyzet bekövetkezhet maguk is kivették a részüket felajánlott közmunkájukkal.

Isten áldását kérve hálás köszönettel vagyunk mindannyian azokra akik ebben a nagy munkában részt vállaltak, ami által lelkünk egy kicsit szabadabbá és boldogabbá válhatott.

A Bartók Béla Egyházközség presbitériuma nevében: dr. Kiss Balázs