A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (továbbiakban:
MUE-ME) idén is meghirdeti az Országos Unitárius Gyerektábort, amely 2023.
augusztus 14–20. között a Magyarkúti Fogadó és Erdei Iskolában (2621 Verőce-
Magyarkút, 1273 Hrsz.) kerül megszervezésre. Felekezeti hovatartozás nélkül várunk
minden 8 és 13 év közötti fiatalt, akik új, életreszóló élményekkel, tapasztalatokkal és
barátságokkal kívánnak gazdagodni. A tábort olyan programok színesítik, amelyek a
gyerekek közösségi öntudatát erősíti, ismeretüket és ismeretségi körüket bővítik,
megtapasztalják az unitárius szellemiséget, kreativitásukat fejlesztik, mindezt úgy, hogy
közben állandó lehetőség nyílik mozgásra, kirándulásra, játékra és szórakozásra.
A tábor témája
Táborunk mottójának, figyelembe véve egyházunk 2023-as évi témáját és havi
tematikáját az Erőforrás-fakasztó! címet adtuk. A tábor általában véve a külső és belső
erőforrásokra fókuszál. A hét folyamán megvilágítjuk a téma minden oldalát, hogy mi
minden az, amiből az ember erőt, energiát és gazdagságot tud kinyerni, hogy boldog és
kiegyensúlyozott legyen az életben. Megvizsgáljuk, hogy mely erőforrások végesek, és
melyek végtelenek, és hogy miért. A külvilágtól elindulva lassan befelé irányítjuk a
gyerekek figyelmét, hogy megtaláljuk belső-, kimeríthetetlen, örök energia-
kútforrásunkat, amelyből merítve – Jézus szavaival élve – hegyeket tudunk megmozgatni,
s amelyből ha iszunk, soha meg nem szomjazunk.
Különleges alkalom lesz a tábor életében, hogy augusztus 20-án, vasárnap, a záró
napon bekapcsolódunk a verőcei Szent-István napi ünnepi műsor programjába.
Részvételi Díjak

A tábor normál részvételi díja: 55.000 ft
● Két testvér esetén: 100.000 ft
● Három gyerek esetén: 140.000 ft
● Önköltséges részvételi díj: 85.000 ft
REGISZTRÁCIÓ:

https://forms.gle/SaGDYfybGpshfych6

Részvételi díj befizetése
Jelentkezés során kérünk utaljanak el 15.000 ft előleget a MUE-ME
bankszámlájára.
A maradék összeget augusztus 6-ig kell megfizetni a következő választható
módon:

● BANKI ÁTUTALÁSSAL:
Számlatulajdonos: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi
Egyházkerülete
Bankszámlaszám: 12001008-00378751-00100004
Kérjük, tüntesse fel a közleményben gyermeke(i) nevét és a célt.
● SZEMÉLYESEN:
1. A helyi egyházközség gyülekezeti lelkészénél
2. A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete hivatalában
(a 06-1-311-2801 telefonszámon előzetesen egyeztetett időpontban)
Cím: 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. I. emelet / 6 kaputelefon.
A teljes részvételi díj BEFIZETÉSÉNEK VÉGSŐ HATÁRIDEJE:
● 2023. augusztus 6. (vasárnap)
Megjegyzés a befizetési határidőhöz
A gyerek(ek) táborban való részvételét legkésőbb 2023. július 30-ig lehet
írásban lemondani. Ez esetben a részvételi díjat a szervező teljes egészében megtéríti.
A 2023. július 31. és augusztus 6. között lemondott részvétel esetén az átutalt
vagy készpénzben befizetett részvételi díjból 15.000 Ft vissza nem térítendő összeget
számol el a szervező.
Szervezési okok miatt a 2023. augusztus 6-a után lemondott részvétel díját nem
áll módunkban visszautalni.

Kapcsolat
Egyéb információért forduljanak bizalommal Albert-Nagy Ákos főszervezőhöz:
– E-mail: muemefiatalok@gmail.com
– Telefon: +36-70-885-7487