ÖKUMENIKUS EMLÉKISTENTISZTELETET tartott a Fiumei Úti Sírkertben a Pecz Samu Emlékév 2022 keretében a maradandó életművet örökül hagyó építész halálának 100. évfordulója napján az általa tervezett három budapesti templom gyülekezete, partnerségben a Nemzeti Örökség Intézetével.

A 2022. szeptember 1-jén 17 órakor kezdődő rendezvényt Somogyi Tibor, a Nemzeti Örökség Intézetének szolgálatos igazgatója emlékbeszéddel nyitotta meg, majd Türkösi Éva Liel előadásában elhangzott Reményiktől a Kövek zsoltára. Az ökumenikus istentisztelet a három felekezet énekeskönyvében egyaránt fellelhető Szívemet hozzád emelem zsoltárral és előfohászokkal vette kezdetét.

Molnár Péter református lelkész az 1Kir 8,22–23. 27–30 alapján szólt az egybegyűltekhez, felmutatva azt a négy idősíkot, amely ebben az ünnepi pillanatban összeér.

Az Áll az Úr temploma ének után dr. Czire Szabolcs unitárius lelkész az 1Pét 2,4–10 alapján szólt a templom által megvalósuló hit és forma együttállásáról, ahol a betérők közösségben tudnak lelki házzá fölépülni.

Oppitz Berthold hegedűszólója után Aradi György evangélikus lelkész az egyetemes könyörgő imádságban a múlt iránti hálát, a jelen nehézségeit és a jövő reménységét egyaránt az Úr elé vitte, amire a gyülekezet szakaszonként válaszolt: Kezeink munkáját tedd maradandóvá!

A Miatyánkat követően a Budapesti Unitárius kórus éneke zendült fel az őszbe hajló fák alatt, Mészáros Nóra vezényletével.

Gálos Miklós orgonista adta meg a hangot a sírhoz való átvonulás közös zsoltárénekléséhez.

A síremléknél a kórus szolgálatát dr. Róka Enikő művészettörténész az életművet és az alkotó személyét méltató előadása követte, majd hegedűszóló mellett – a cserkész ifjak segítségével – került sor az intézmények koszorúinak, majd a vendégek virágjainak az elhelyezésére, végül a Szózat eléneklésére.

A rendezvény szervezői: Budapesti Unitárius Egyházközség (Nagy Ignác utcai templom), Budai Református Egyházközség (Szilágyi Dezső téri templom), Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség (Fasori evangélikus templom), Nemzeti Örökség Intézete.

Támogatók: Az Országgyűlés Hivatala, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium.