A Dél-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség Pécs központtal

7623 Pécs, Madách Imre u. 9/A, 11. Tel: +36 20 2821665
e-mail: mateerno@yahoo.com
Lelkész: Máté Ernő
Gondnok: Bandi András

A dél-dunántúli részen a reformáció idején Pécs válik az unitarizmus központjává. Pécsen található a XVI. században unitárius használatban lévő Mindenszentek temploma, melyben 1570-től 1691-ig tartanak unitárius Istentiszteleteket. Itt unitárius főiskola is működik, melyben lelkészképzés folyik. Középfokú iskola működik Nagyharsányban és Nagymaroson is.
Pécsen zajlik az írásban is fönnmaradó Pécsi disputa (1588), melynek megörökítője a szépirodalmi igényességgel megáldott Válaszúti György unitárius prédikátor. 1574-ben a Pécs melletti Nagyharsányban folyik hitvita. Alvinczi György unitárius prédikátor itt mártírhalált halt.
Az unitárius eszmerendszer 1570 táján Válaszúti György, Tolnai Ambrus Lukács és Alvinczi György tevékenységének köszönhetően terjedt el a Dél-Dunántúlon.
Az ellenreformáció folyamán az egyházközségek fokozatosan eltűnnek, Járdánházi Sámuel (1725-1790) a dunántúli unitarizmus utolsó képviselője. Ő Harkányban és Drávapiskin szolgált, antitrinitárius nézetei miatt hat év börtönbüntetésre ítélték. Az unitárius hitelvek szabad magyarországi terjesztését csak 1848 után lehetett megtenni.
1927-ben a megalakul a Baranya-Somogyi Szórvány, de a mai értelemben vett egyházközség tulajdonképpen az 1990-es évektől működik. Az egyházközség lélekszáma 1989 után az Erdélyből áttelepedett unitárius hívekkel erősödik meg. Szász János unitárius lelkész szervezi a szórványt, pasztorálja a gyülekezetet, ekkor még Polgárdi központtal.
2001-től válik a Dél-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség központjává Pécs, úgy, hogy magába foglalja a székesfehérvári szórványt is. A Székesfehérvár melletti Polgárdiban volt korábban önálló gyülekezet, de a hívek száma oly mértékben megcsappant, hogy az istentiszteleti helyszínt át kellett tenni Székesfehérvárra. Polgárdiban 1886-ban alakul unitárius gyülekezet. A református lelkésszel nézetkülönbségben álló módosabb családok (Berki, Császár, Takács) kiváltak ez egyházközségből és Berki József (1840-1900) vezetésével megalapították az unitárius egyházközséget (imaházzal, temetővel, 1914-ig iskola is működik). Az egyszintes imaház (két lakrészt is magában foglal) ma lakatlan. Az unitárius temető ma is működik, temetkezésre alkalmas.
Pécsen egy másfél szobás panellakást használ az egyházközség. A Dél-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközséghez területileg az alábbi megyék tartoznak: Baranya, Tolna, Somogy, Fejér, Zala megye.
A Pécsen tartott Istentiszteletekre a pécsi gyülekezeti tagokon kívül Baranya, Tolna és Somogy megyéből járnak be unitárius hívek, adott esetben 50–60 km.-ről is. A Székesfehérváron tartott istentiszteletekre főként Székesfehérvárról, de a környékbeli településekről is csatlakoztak hívek.
Pécsen a Pécsi Evangélikus Egyházközség biztosítja az Istentiszteletek helyszínét. Székesfehérváron immár közel másfél évtizede a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközségnek köszönhető az istentiszteleti helyszín biztosítása.
A gyülekezeti tagok messzemenő többsége Erdélyből áttelepedett unitárius, kis része betért. Pécsen és környékén 100 fővel, Székesfehérvár és környékén mintegy 40 fővel számolunk.