Észak-magyarországi Unitárius Szórványegyházközség (Miskolc)

 

Levelezési cím: 3532 Miskolc, Daru utca 27.

Tel: 0036-20-2238787

E-posta:unitarius.miskolc (kukac) upcmail.hu

Lelkész: Kriza János

Gondnok: Marosi Ilona

 

A Miskolci Unitárius Egyházközség 2004-ben alakult meg, ám története az 1920-as évekig nyúlik vissza, amikor is Csonka-Magyarország területén megkezdődött az unitáriusok egyházi szervezetbe tömörítése.

1923-ban a történelmi kényszerből létrejött Egyházi Igazgató Tanács feladatai közé tartozott az itteni egyházközségek támogatása, az anyagi erőforrások megteremtése, a hívek nyilvántartásba vétele és a menekült hívek gyámolítása. Már ebben az évben több más nagyváros mellett Miskolcon is elkezdődött az a hatékony belmissziós munka, amelynek eredményeképpen 1924-től istentiszteleteket tartottak, majd 1925-től az unitárius tanulók hitoktatására is sor kerülhetett.

A lelkészi feladatokat kezdetben Budapestről látták el, majd 1938-tól, amikor a közösséget a debreceni szórványkörzethez tartozónak nyilvánították, a mindenkori debreceni gyülekezeti lelkész pásztorolta a híveket. 1952-ben a Köri Tanács Miskolcot a mintegy száz kilométerre lévő Debreceni Egyházközség leányegyházközségévé nyilvánította. Az egyházközség önállóvá válásáig a debreceni lelkészek szívvel-lélekkel pásztorolták az észak-keleti szórványban élő unitáriusokat. Ők név szerint: Buzogány Kálmán, Szász János, Bajor János és Miklósi-Vári Katinka. Mindannyiukra nagy hálával és szeretettel emlékeznek a mai gyülekezet tagjai. Gyülekezetépítő munkájukat hosszú éveken át önzetlenül és nagy odaadással segítette Fésűs Ferenc, Perjés Lászlóné, Sallay Lászlóné, illetve családtagjaik.

2004-es önállóvá válása óta a gyülekezet lélekszáma megnégyszereződött. Ez egyrészt az Erdélyből áttelepült unitárius hívek felkutatásának, másrészt a betérők számbeli növekedésének eredménye. Utóbbiak jellemzően olyan fiatal felnőttek, akik hitelveinkben, közösségünkben találták meg a hitgyakorlás számukra legmegfelelőbb lehetőségét.

Jelenleg Miskolchoz tartoznak a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Heves megyében élő unitáriusok, többek között az Egerben, Tiszaújvárosban, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen, Noszvajon, Edelényben, Ózdon, Kazincbarcikán, Mezőkövesden a élő unitárius hívek. A lelkészházaspár munkáját elkötelezett gondnokok és presbiterek segítik.

Istentiszteleteinknek, gyülekezeti alkalmainknak több évtizede a Belvárosi Evangélikus Egyházközség biztosít helyet. Az ígéretesen növekvő lélekszám, és az ezzel együtt felmerülő közösségi igények a közeljövőben szükségessé teszik egy saját istentiszteleti hely, illetve parókia kialakítását. Ezzel megteremthetnénk annak lehetőségét, hogy az egykor néhány főt számláló, mára életképessé vált közösség a fejlődés egy következő lépcsőfokán folytassa hitéleti tevékenységét, s ezzel együtt hatékonyabbá váljon az unitárius missziós tevékenység Magyarország negyedik legnépesebb, egyetemi városában. Mindez szépen igazolná a közel egy évszázaddal ezelőtt elkezdett munka értelmét.