Kocsordi Unitárius Egyházközség

 

4751 Kocsord, Szent István krt. 30.
Tel: +36 70 4272060; e-mail:barthazsuzsanna (kukac) yahoo.com
Lelkész: Bartha Mária Zsuzsánna
Gondnok: Csanálosi Károlyné Herman Rozália 

Nyíregyházi szórványegyházközség

Gondnok: Dr. Ajtay-Horváth Magda 

Kocsord község Szabolcs Szatmár Bereg megyében, a Mátészalkai Járásban, Mátészalkától keletre 4 km.-re a Kraszna mellett fekszik. A falu neve növényi eredetű: a kocsord (vagy disznókömény) kórós növény, amelynek kénszagú gyökere van. E növénynevet jelentő szó vált helynévvé.

Kocsordot 1270-ben említik először az oklevelekben, a Káta nemzetség-beli Panyit fia Ábrahám végrendeletében, ahol vámját említik: tributum de Kochurdhyda. Mint hídvám mellett fekvő útőrző pont, Kocsord is fontos királyi hely volt.
A 16–17. században a falu majdnem teljesen kihalt. 1696-ban a szatmári vár birtokai közé tartozott, majd különböző nemesi családok szerezték meg.
A 19. század elején a gróf Dégenfeld, Ilosvay, Patay, Kende családok voltak legnagyobb birtokosai. Az 1800-as évek elején birtokosa volt az Ujhelyi család is.
A 20. század első évtizedeiben özv. Tisza Kálmánné Dégenfeld Schonburg Ilona, majd fia Tisza Lajos volt birtokosa.
1851-ben 884, 1910-ben 2284, 1930-ban 2458, 1984-ben 3192 2015-ben 2878 fő lakosa volt. 2001-ben a település lakosságának 95%-a magyar, 5%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.
Jelenleg a község lakóinak többsége református vallású, kb 2500 fő, a cigányság szabad keresztény, baptista 40 fő, unitárius pedig 100 fő.

Pontosan nyomon követhető az unitárius egyházközség kialakulása. Az egyházközséggel kapcsolatos legkorábbi dokumentum a 85-1938 iktatószámmal rendelkezik és dr. Velsz Elemér mátészalkai királyi közjegyző irodájában készült. Ebben leírják az áttérni szándékozók, hogy a nyíregyházi unitárius istentisztelet után keresték fel szándékukkal Józan Miklós püspöki vikáriust, hogy vegyen be az unitáriusok közé 40-50 betérni szándékozó családot Kocsordról.

Az 1937. december 21-én, Kocsordon tartott istentiszteleten több mint százan jelentkeztek unitáriusnak. A misszió szervezésével dr. Csíki Gábor lelkészt bízták meg. 1938. január 9-én tartott közgyűlésen Kiss Andrást gondnoknak, Jakab Balázst pénztárnokká választották. Néhány héttel később az egyházközség megvásárolta Bakos Jenőtől a templomépítéshez szükséges telket. Az építendő, hagyományos, székely stílusú templom terveinek elkészítésére felkérték Szinte László építészt. Az alapkövet ünnepség keretében 1938. július 31-én helyezték el. Az ünnepségen részt vett Robert Dexter az amerikai unitáriusok nemzetközi igazgatója, akit a presbitérium várt az állomáson, felvirágozott szekéren, díszkapu alatt vonult be a parókiára, majd istentiszteleten vett részt. Kereki Gábor helyi lelkész bemutatta a terveket, valamint a mennyezeti kazetták vázlatait, melyeket ő készült megfesteni.

A templom felszentelésére az eredetileg tervezett 1938. november 20. helyett 1939 nyarán került sor. Közben 1939 február 19-én felszentelik és a toronyban elhelyezik a Szlezák László műhelyében öntött harangot, mely 5 mázsán felüli ércharang,.

A kocsordi templomot 1939. június 8-án szentelték fel. Az ünnepi istentiszteleten Józan Miklós püspöki vikárius, dr. Csíki Gábor missziói, Pethő István pestszentlőrinci, Darkó Béla fűzesgyarmati valamint Donald Harrington amerikai unitárius lelkész szolgált. A Konferenciás Tábor ifjúsága Úrasztalai kelyheket, tányért és keresztelői kancsót adományozott az egyházközségnek. A Nőszövetség kézimunkákat készített.

Sajnos az elkövetkező háborús időszak nem kedvezett a gyülekezet építésnek, híveink szétszóródtak, odavesztek. A kolozsvári püspökségtől való kényszerű elszigetelődés sem tett jót az unitárius egyházközség növekedésnek.

Ennek ellenére az egyházközség hívei lelkészi lakást és gyűléstermet építettek, sőt sikerült a kultúrotthon is megépíteni. Az egyházközségekben szolgáló lelkészek saját kezük munkájával szépítették az egyházközséget a templomban a szószéket Ferencz József faragta, a csillárt Végh Mihály, a virágtartókat Nyitrai Levente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitárius egyháztörténeti, kulturális és turisztikai attrakció fejlesztés Kocsordon

 

 

Pályázó neve: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Konzorciumi partner: Kocsord Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Unitárius egyháztörténeti, kulturális és turisztikai attrakció fejlesztés Kocsordon
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.2.1-15-SB1 – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Projekt helyszíne (település): Kocsord
Megítélt összeg: 107 872 300 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %

 

 

 

A projekt összefoglalása:
A támogatási kérelem a Nyírségi turisztikai gyűrű, Szatmár-Beregi kulturtáj, Nyíri Mezőség idegenforgalmi tengely, Rétköz turisztikai tengely számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul. A projekt keretében a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete az intézményegységéhez tartozó kocsordi műemléki unitárius templomot és környezetét kívánja a jelen kor számára látogatóbaráttá tenni és turisztikai értékké fejleszteni, ezáltal összekapcsolni a már meglévő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyházturisztikai programcsomaggal. Kocsord a Szatmár-Beregi kultúrtáj része és kiemelt turisztikai célterületként szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepcióban és Programban. A műemléki templom turisztikai jelentőségét növeli, hogy egyetlen az országban, amely az erdélyi unitárius templomok jellemző külső-belső stílusjegyeit megtartó építészeti elemekre és motívumokra épült. A templom jelenleg is egyfajta turisztikai megállóhely, mely adódik egyedi megjelenéséből és könnyű megközelíthetőségéből. A műemlék, a község központjában a 49. számú főútvonal mentén fekszik, Mátészalkától 6 km távolságra. A vallási helyszín önálló gyülekezettel rendelkezik, de vonzása kiterjed az egész megyére, sőt országhatáron túl is (szórvány gyülekezetet működtet Nyíregyházán, Vásárosnaményban és Nagykárolyban).

A tervezett fejlesztés 3 egymás követő telken kerül megvalósításra. A 234 hrsz. telek foglalja magába a turisztikai attrakció fő célpontját, itt található az 1938-ban megépített és felszentelt unitárius templom és a hozzá épített épületrész, amely a papi lakot és a kiszolgáló termeket alkotja. A templom épülete 2004-ben az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programból nyert 10 millió forintos támogatás keretében megújításra került. Ezért a tervezett fejlesztés során a műemléki templom épületén csak apróbb javítási munkálatok végrehajtása szükséges. A projektben tervezett fő attrakció kiegészítéseként a templomkertben megépítésre kerül egy turisztikai látogató épület, mely az alábbi elemeket foglalja magába:
1.-Turisztikai fogadó tér és információs iroda, mely megfelelő helyszínt biztosít a turisták fogadására. A fogadó teremben lehetőség nyílik az idelátogatók számára információs, ismeretterjesztő füzetek és prospektusok terjesztésére, apróbb szuvenírek és helyi termékek megvásárlására. A fogadó térség szociális blokk (akadálymentes mosdó, wc) elérhetőséget is magába foglalja.
2.-Interaktív bemutató terem. Itt a látogató megismerkedhet az unitárius egyházzal, annak történetével, az építészeti örökségben és a kultúrában betöltött szerepével Erdélyben, Magyarországon és a világban. A terem kialakítása során arra törekszünk, hogy funkcióját tekintve több eseménynek is tudjon színhelyet biztosítani (pl.: előadásoknak, további tematikus kiállításoknak).
3.-Turisztikai kiállító terem, mely bemutatja a Magyarországon egyediként nyilvántartott Szabolcs-Szatmár Bereg megye középkori templomait, a máriapócsi nemzetközi hírű zarándok helyet, a kiemelkedő egyházi építészeti értékeket (pl.: Nyírbátor), a népi építészeti vallási értékeket (pl.: Csaroda, Tákos). Az épületből ezután egy sétányon áthaladva, mely az attrakció második kiemelt területe (a 235/2 hrsz-ú telek) lehetőség nyílik a templomig elsétálni.

A közel 780 m2 nagyságú terület az egyház tulajdona. Ezen a területen egy történelmi emlékpark kerül megépítésre (zöldfelületi fejlesztéssel, kerti bútorokkal), melynek információs tábláit elolvasva megismerheti a látogató az unitárius vallás fontosabb történeti pillanatait. A harmadik projekt helyszín a 235/1 hsz-ú sarok telek, mely jelenleg magán tulajdonban van, azonban a tulajdonosok eladásra szánják és az egyháznak elővásárlási joga van felette. A telek egy romos, gazos terület. A projekt keretében a telken lévő ház lebontásra kerül és a turisták fogadására alkalmas terület kerül kialakításra, megfelelő számú parkoló kiépítésévél. Ugyanis elég nagy gondot okoz a főút menti parkolás, ha nagyobb számú csoportok érkeznek. Ezt a problémát kezelné a parkoló kiépítése. Ezen kívül még egy szabadtéri teret is tervezünk kiépíteni, mely különféle nyári események, találkozók pódiumaként szolgálna. A fő turisztikai attrakcióhoz tartozó további kiegészítő fejlesztési elemek: – a három területi részt határoló kerítés, – játszó sarok a gyerekek részére, – gyülekező, pihenő rész, – külső információs tábla. A beavatkozások megtervezésénél és kivitelezésénél rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra és figyelembe vételre kerül az akadálymentesítési feltételek betartása. Az új épület kialakításánál az energiahatékonysági intézkedések kerülnek előtérbe. További kötelező elem a marketing tevékenység megvalósítása és a nyilvánosság biztosítása. A projektnek klimatikus kockázatai nincsenek.

 

Megtörtént a munkaterület átadása az Unitárius Egyház projekt helyszínén (a képek 2020.06.11-én készültek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alap kiásása (a képek 2020.06.19-én készültek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Alapozás és betonozás előkészítése (a képek 2020.06.25-én készültek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepélyes alapkőletétel (a képek 2020.07.04-én készültek)

 

 

 

 

 

 

Födém készítése és vasbetonszerelés előkészítése (a képek 2020.08.11-én készültek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakipari munkák végzése (a képek 2020.11.19-én készültek)

 

 

 

 

 

 

 

 

Beltéri munkák, területrendezés (a képek 2021.03.12-én készültek)