A Budapesti Unitárius Egyházközség és a Bartók Béla Unitárius Egyházközség közös úrvacsorás, on-line istentiszteletet közvetít de. 11 órától, a Nagy Ignác utcai unitárius templomból. Június 1-én mindkét egyházközségben pünkösd másodnapi online istentiszteleti közvetítésre kerül sor.  Az istentisztelet követhető a gyülekezetek Facebook-oldalán:
https://www.facebook.com/BudapestiUnitarius/
https://www.facebook.com/Bartók-Béla-Unitárius-Egyházközség-Budapest-443831082357922/

A Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség június 1-én on-line istentiszteletet közvetít az egyházközség Facebook-oldalán de. 11 órától: https://www.facebook.com/BP18Unitarius/

A Debreceni Unitárius Egyházközség június 1-én, Pünkösd másnapján, hétfőn de. 11.00 órakor online istentiszteletet közvetít az egyházközség Facebook oldalán de. 11 órától: https://www.facebook.com/hatvanu24/

A Hódmezővásárhelyi és Szegedi Unitárius Egyházközségben a megfelelő óvintézkedések betartásával személyes részvételű úrvacsorával egybekötött istentiszteletre kerül sor a hódmezővásárhelyi unitárius templomban de. 10 órától. Az ünnepi istentisztelet követhető lesz az egyházközség Facebook oldalán is: https://www.facebook.com/Hódmezővásárhelyi-és-Szegedi-Unitárius-Egyházközség-103051673916610/

A Kocsordi Unitárius Egyházközségben a megfelelő óvintézkedések betartásával személyes részvételű úrvacsorával egybekötött istentiszteletre kerül sor a kocsordi unitárius templomban de. 10 órai kezdettel.

Az Észak-magyarországi Unitárius Szórványegyházközségben a megfelelő óvintézkedések betartásával személyes részvételű úrvacsorával egybekötött istentiszteletre kerül sor Miskolcon a Hunyadi utca 8 sz. alatt (belvárosi Evangélikus Egyházközség gyülekezeti terme) de. 11 órai kezdettel.

Az Észak-dunántúli Unitárius Szórványegyházközségben a megfelelő óvintézkedések betartásával személyes részvételű úrvacsorával egybekötött istentiszteletre kerül sor Győrben 15.00 órától a Kossuth utcai református templomban.

A Dél-dunántúli Unitárius Szórványegyházközség de. 11 órától meghívásos on-line istentiszteletet tart a gyülekezet tagjai részére a lelkész személyes Facebook oldalán https://www.facebook.com/erno.mate.

Pünkösd vasárnap, május 31-én 11 órától (helyi idő szerint) a kolozsvári belvárosi unitárius templomból on-line istentiszteletet közvetítenek, melyen Bálint Benczédi Ferenc püspök fog szószéki szolgálatot végezni, Rácz Norbert Zsolt püspöki titkár pedig úrvacsorai ágendát mond. Az istentiszteletet élőben követhetik a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/magyarunitariusegyhaz/

A személyes részvételű istentiszteleteken a hívek tudomására hozzuk, hogy a következő óvintézkedéseket tesszük az istentiszteleti alkalom megtartásának érdekében, valamint kérjük, hogy a rájuk vonatkozó kéréseket maradéktalanul tartsák be.

  • A gyülekezeti alkalmak előtt és után biztosítjuk az alapos szellőztetést és fertőtlenítést.
  • A templomnál az ajtókat nyitva tartjuk az istentisztelet alatt.
  • A bejáratnál kézfertőtlenítőt biztosítunk illetve szükség esetén maszkot az érkezőknek.
  • A helyek elfoglalása úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított legyen minden irányba legalább 1,5m távolság. Ezért kérjük csak minden második padban foglaljanak helyet, hogy így is megtarthassuk a kellő biztonsági távolságot.
  • A liturgiai, istentiszteleti szolgálatot végzők kivételével (lelkész, kántor) mindenkinek szájmaszkot kell viselnie.
  • Az úrvacsoraosztás a következőképpen zajlik: a kenyeret tálcára helyezzük, melyek legalább 5 cm-es távolságra lesznek egymástól, az úrvacsorai bort kispoharakba öntjük és személyenként egyet mindenki elvesz a tálcáról. (Kérünk mindenkit, hogy ne válogasson, hanem a következőt vegye el). Az úrvacsora osztás közben is tartsuk a 1,5 méteres távolságot egymástól.
  • Távozáskor is ügyeljünk a szociális távolság betartására és kerüljük a felesleges csoportosulást.

Bármilyen kérdésük van a személyes részvételű istentiszteletekkel kapcsolatban vegyék fel a kapcsolatot a helyi lelkésszel!

Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!