„Istent nem lehet elhallgattatni: ha az emberek – akik Isten szavát sugározzák a világba – el is hallgatnak, a kövek és a tárgyi világ megszólal, ezt jelképezi a nyárádgálfalvi unitárius templom is.” (Kovács István, püspök)

Hálaadó istentisztelet keretében szenteltük fel október 15-én a Szentendrei Skanzen Erdély épületegyüttesének nyárádgálfalvi unitárius templomát. Az istentiszteleten Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke végezte a szószéki szolgálatot, az úrvacsorára előkészítő beszédet Kriza János, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének püspöki helynöke mondta. Az imádkozásban dr. Szent-Iványi Ilona, a Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség lelkésze, illetve dr. Czire Szabolcs, a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkésze kísért. Az énekvezéri teendőket Sorbán Enikő homoródalmási kántor látta el. Köszöntőt mondott dr. Vitályos Eszter miniszterhelyettes asszony, dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója, Elekes Botond, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület főgondnoka, Fazekas Lajos Levente, a Marosi Unitárius Egyházkör esperese, Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, illetve dr. Vass Erika múzeológus. A székelykeresztúri Lelkes zenekar népi hangszerekre dolgozott át és adott elő egyházi énekeket.

A Nyárádgálfalváról származó unitárius templom a májusban átadott Skanzen Erdély épületegyüttesének első kiállítási egységének központi szakrális épülete.

Az alábbi kép az eseményen készült: