Főtanácsi ülés Dicsőszentmártonban

A Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa 2022. szeptember 30-án a dicsőszentmártoni unitárius templomban ülésezett a megüresedett főjegyzői tisztség betöltése céljából.

Az ülés Kovács István püspök megnyitójával kezdődött. A határozatképesség megállapítása nyomán a testület elfogadta a tárgysorozatot és az ülésrészek időkereteit. Ezt követően kezdetét vette az ünnepi istentisztelet, melyet Pálffy Anna Mária, az Északnyugat–Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze tartott. Az énekvezéri szolgálatot Dezső Margit Hajnalka, a Magyarsárosi Unitárius Egyházközség énekvezére végezte.

Az istentisztelet után megkezdődött a helyszíni jelölési és választási folyamat három főjegyzőjelölt részvételével: Andrási Benedek brassói lelkész, a Magyar Unitárius Egyház oktatási előadó-tanácsosa, Székely Kinga Réka homoródszentpéteri lelkész, a Magyar Unitárius Egyház hitéleti és missziói előadó-tanácsosa, valamint Csete Árpád homoródalmási lelkész, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének korábbi elnöke.

A jelöltek bemutatkozását követően kétfordulós szavazásra került sor, melynek eredményeként a Magyar Unitárius Egyház főjegyzői tisztségét Andrási Benedek nyerte el.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya