Ülésezett a Magyarországi Unitárius Egyházkerület Közgyűlése

2020. november 7-én, a vonatkozó egészségügyi szabályok szigorú betartásával, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában ülésezett a Magyarországi Unitárius Egyházkerület legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága az egyházkerületi közgyűlés.
A közgyűlés az elfogadott napirendi pontok alapján megválasztotta az egyházkerület tisztségviselőit és testületi és bizottsági tagjait, döntött a Főtanács elé terjesztett tiszteletbeli címek elfogadásáról, a Szegedi Unitárius Leányegyházközség megalakulásának tárgyában, valamint a Szervét Mihály-díj odaítéléséről.
Hálásan köszönjük Léta Sándornak, a Bartók Béla Unitárius Egyházközség lelkészének és az egyházközség vezetőségének, a közgyűlés előkészületeinek megszervezését és az egészségügyi előírásoknak minden tekintetben megfelelő szervezést és vendéglátást.