A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete és a budapesti gyülekezetek közössége tisztelettel és szeretettel meghívja az

Emlékezés az unitáriusok első budapesti istentiszteletére – Másfél évszázad Budapest szolgálatában című ünnepségre.

Ünnepi istentiszteletet és megemlékezést tartunk abból az alkalomból, hogy Budapesten az első nyilvános unitárius istentiszteletre 1869. június 13-án került sor.

Időpont: 2019. június 10., pünkösd másodnapja

Helyszín: Budapesti Unitárius Egyházközség temploma (1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4.)

 

PROGRAM

11:00 ÜNNEPI ISTENTISZTELET

Az úrvacsorás ünnepi istentisztelet szent jegyeit a három budapesti gyülekezet közösen biztosítja, és egy templomi asztalközösséggé formálódva veszi magához.

Szolgálatvégzők: Kászoni József püspöki helynök, dr. Szent-Iványi Ilona, Léta Sándor, dr. Czire Szabolcs budapesti gyülekezeti lelkészek

12:30 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Köszöntőt mond: Elekes Botond főgondnok

Előadások:

Dr. Retkes Attila: „Magán jellemű társaság…” – Unitárius szórvány a Kiegyezés utáni Pest-Budán

Dr. Kertész Botond: A harmadik testvér? Evangélikusok és reformátusok az unitáriusokról

Zsoltárfeldolgozások a Budapesti Unitárius Kamarakórus előadásában

Zárszót és áldást mond: Kászoni József püspöki helynök

14:15 SZERETETVENDÉGSÉG a gyülekezeti teremben