A Magyar Unitárius Egyház 2011. évi zsinati ülése

A Magyar Unitárius Egyház Zsinata 2021. július 10-én ülésezett, ahol a 2021–2027 közötti megbízatási időszakra megválasztotta egyházi főtisztségviselőit, köztük az egyház 32. püspökét, Kovács Istvánt.

A Zsinat ülése Kecskés Csaba marosvásárhelyi kövesdombi lelkész áhítatával kezdődött. Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitóbeszéde után, a jelenlét számbavételét és a határozatképesség megállapítását követően sor került a püspök, valamint a Felsőfokú Fegyelmi Bíróság tagjainak megválasztására.

Az úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi istentiszteleten Kolozsváron Dimény József alsófelsőszentmihályi lelkész végzett istentiszteleti szolgálatot, majd Budapesten Bartha Mária-Zsuzsánna kocsordi lelkész mondta az úrvacsorai ágendát.

A választási eredmények bejelentését követően a leköszönő püspök üdvözölte Kovács István újonnan megválasztott egyházfőt, aki a Zsinat színe előtt szolgálati esküt tett.

A Magyar Unitárius Egyház sajtóosztálya