Hirdetés

Minden hónap utolsó vasárnapján 18 órai kezdettel délutáni Istentiszteletet tartunk a Nagy Ignác utcai unitárius templomunkban

Unitárius Média

Unitárius félórák és televíziós közvetítések 2015-ben

Bővebben ...

Gondviselés Segélyszervezet

Az Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezete

Bővebben ...

1+1 % felajánlása

Az adó 1+1 %-ának felajánlása az Unitárius Egyháznak

Bővebben ...

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa 2015. július 3-án

Ülésezett a Magyar Unitárius Egyház Főtanácsa 2015. július 3-án

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2015. július 3-án Kolozsváron ülésezett. Az összesen 119 tagú, világi és lelkészi képviselőkből álló Főtanács ülése pénteken 10 órakor a kolozsvár–belvárosi unitárius templomban istentisztelettel kezdődött, ahol Lőrinczi Lajos csehétfalvi lelkész, a székelykeresztúri egyházkör esperese mondott alkalmi imát és egyházi beszédet. 

Közlemény 2015. június 26.

Közlemény 2015. június 26.

MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE Iktatószám: K-67/2015. KÖZLEMÉNY A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete elnöksége tájékoztatja híveit, hogy Sándor Gyula Mátyás, az Észak-Dunántúli Unitárius Szórványegyházközség lelkész munkaviszonya 2015. június 19.-i hatállyal megszűnt. Az elnökség lehetőségei szerint – hamarosan – gondoskodik a gyülekezetben a lelkészi feladatok ellátásáról. Budapest, 2015. június 26. Atyafiságos üdvözlettel, Elekes Botond s.k. […]

Felvételi teológiai alapképzésre a 2015-2016. akadémiai évre

Felvételi teológiai alapképzésre a 2015-2016. akadémiai évre

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. Az ajánlólevél felterjesztésének határideje: 2015. július 1. A felvételi vizsga időpontja:  2015. július 15. (szerda). Beiratkozás: 2015. július 14., kedd, 8-15 óra között. A felvételi programja: 2015. július 15. délelőtt 9 órától alkalmassági beszélgetés, […]

Alföldi Búcsú Füzesgyarmaton 2015. július 12.

Alföldi Búcsú Füzesgyarmaton 2015. július 12.

A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség és a Gyula és Környéke Szórványgyülekezet presbitériuma és hívei tisztelettel és szeretettel hívják és várják Önt és Szeretteit a 2015. július 12-én, vasárnap délelőtt 11 órától tartandó Alföldi Unitárius Búcsúra. Immár negyed évszázada, hogy minden évben megrendezzük ezt a találkozót, ahová összejönnek nem csak a hazai, hanem határainkon túli hittestvéreink, de […]

Unitárius magazin – 2015. június 14.

Unitárius magazin – 2015. június 14.

Unitárius félórák és televíziós közvetítések

Unitárius félórák és televíziós közvetítések

2015-ben a Kossuth Rádióban a következő dátumokon lesz az Unitárius félóra: – 2015 03.13 – 2015 04.10 – 2015 05.15 – 2015 06.26 – 2015 07.24 – 2015 08.21 – 2015 10.09 – 2015 12.04   Műsoraink a Duna Televízióban március 15-e után: 12. hét Unitárius magazin (26′) (március 22..) szerk.: Dimény Zoltán vasárnap 10:30 […]

Keleti romantika: így utazott Orbán Balázs c. könyv

Keleti romantika: így utazott Orbán Balázs c. könyv

Keleti romantika: így utazott Orbán Balázs Székelyföld története szempontjából kulcsfontosságú figura és az unitáriusok egyik büszkesége Orbán Balázs író, néprajzkutató. Legismertebb munkája A Székelyföld leírása. Kevesebben ismerik az Utazás Keleten című, háromkötetes művet, amit évekig tartó keleti kalandozása ihletett. rKissNelli Orbán Balázs legfontosabb művei hazájához, a Székelyföldhöz kötődnek, de az író rengeteg időt töltött külföldön […]

Bálint Benczédi Ferenc püspök úr húsvéti pásztorlevele – mp3

Bálint Benczédi Ferenc püspök úr húsvéti pásztorlevele – mp3

http://unitarius.org/mp3/Unitarius_husveti_pasztorlevel_2015.mp3

Állami és szakmai kitüntetésekben részesültek 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban

Állami és szakmai kitüntetésekben részesültek 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban

Állami és szakmai kitüntetésekben részesültek 2015. március 13-án a Pesti Vigadóban: FORRÁS! Elekes Botond főgondnokunk, a kulturális nemzetpolitika kidolgozásáért, a kultúra érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Bánffy Miklós-díjban részesült. Pávai István, a MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, népzenekutató, kiemelkedő zenetudományi, és zenei ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Szabolcsi Bence-díjban részesült. Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Egy az Isten – Az unitárius egyház félórája – Kossuth Rádió, 2015. március 13. –...

Egy az Isten – Az unitárius egyház félórája – Kossuth Rádió, 2015. március 13. – MP3

http://unitarius.org/mp3/Egy_az_Isten_20150313.mp3

Unitárius címer


"Legyetek okosak, mint a kígyók és szelídek, mint a galambok." Máté 10,16
"...hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát." Lukács 7,24
"Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját." János 2,10
"...Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája..." 2 Timóteus 4,8

Értesítsenek az új eseményekről

Archívum